Anlitar Snickare - En guide till att anställa en professionell snickare för ditt hembygge eller renoverings projekt

I denna artikel kommer vi att diskutera vikten av att anlita en kvalificerad och erfaren snickare för ditt nästa bygg- eller renoveringsprojekt. Vi kommer att gå igenom stegen för att hitta rätt snickare, vilka kriterier man bör ha i åtanke vid urvalet, och hur man kan förbereda sig för att arbeta med en professionell snickare.

Om du funderar på att bygga eller renovera ditt hem är det viktigt att anlita en professionell snickare. Snickare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. De har också tillgång till rätt verktyg och utrustning för att göra jobbet ordentligt.

I den här guiden kommer vi att diskutera de viktigaste sakerna att tänka på när du anlitar en snickare. Vi kommer att gå igenom hur du hittar en kvalificerad snickare, hur du jämför offerter och hur du säkerställer att du får det jobb du vill ha.

Vad gör en snickare?

En snickare är en person som arbetar med trä och andra material för att bygga, reparera eller underhålla byggnader och andra strukturer. Snickare kan arbeta med en mängd olika projekt, från att bygga ett nytt hem till att reparera en trasig bräda.

Varför är det viktigt att anlita en professionell snickare?

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att anlita en professionell snickare för ditt hembygge eller renoveringsprojekt. För det första har snickare den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. För det andra har snickare tillgång till rätt verktyg och utrustning för att göra jobbet ordentligt. För det tredje kan snickare ge dig råd och vägledning om ditt projekt.

Här är några fördelar med att anlita en professionell snickare:

 • Säkerhet: Snickare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.
 • Effektivitet: Snickare har de färdigheter och verktyg som krävs för att slutföra jobbet snabbt och effektivt.
 • Kvalitet: Snickare använder högkvalitativa material och metoder för att säkerställa att arbetet är hållbart och vackert.
 • Garanti: Snickare kan erbjuda garantier på sitt arbete för att ge dig trygghet.

Vad kostar en snickare?

Priset för att anlita en snickare varierar beroende på en rad olika faktorer, bland annat:

 • Plats: Timpriset för snickare är generellt högre i storstäder som Stockholm och Göteborg än i mindre städer och på landsbygden.
 • Typ av arbete: Vissa typer av arbeten är mer komplexa och kräver mer erfarenhet än andra, vilket ofta leder till ett högre timpris. Till exempel kostar det mer att bygga ett hus än att byta fönster.
 • Snickarens erfarenhet och kompetens: En erfaren och kompetent snickare kommer att ta högre betalt än en nybörjare.
 • Materialkostnader: Materialkostnaderna kan variera beroende på typen av material som används.

Timpris för snickare 2024

Enligt en undersökning från Byggfakta från 2023 ligger timpriset för snickare i Sverige på mellan 350 och 650 kronor. Det genomsnittliga timpriset är 450 kronor.

Exempel på snickarbeten och priser

 • Bygga altan: 350-500 kronor per kvadratmeter
 • Bygga pool: 10 000-20 000 kronor per kvadratmeter
 • Byta fönster och dörrar: 1 000-5 000 kronor per fönster eller dörr
 • Montera kök: 10 000-50 000 kronor
 • Renovera: 2 000-10 000 kronor per kvadratmeter
 • Bygga hus (lösvirke): 1 000-2 000 kronor per kvadratmeter
 • Bygga platsbyggda möbler: 5 000-20 000 kronor
 • Bygga trappa: 5 000-20 000 kronor

Fast pris eller löpande räkning?

Du kan anlita en snickare på löpande räkning eller med ett fast pris. Ett fast pris innebär att du betalar en total summa för arbetet, oavsett hur lång tid det tar. Ett löpande pris innebär att du betalar för varje timme som snickaren arbetar.

Ett fast pris kan vara fördelaktigt om du vill ha en klar överblick över kostnaden för projektet. Det kan dock också vara svårt att få ett korrekt fast pris, eftersom det är svårt att förutse hur lång tid arbetet kommer att ta.

Ett löpande pris kan vara fördelaktigt om du vill ha möjlighet att påverka kostnaden för projektet. Det kan också vara fördelaktigt om du vill kunna lägga till eller ta bort arbetsuppgifter under arbetets gång.

Tips för att hitta en bra snickare

När du ska anlita en snickare är det viktigt att välja en som är kompetent och erfaren. Här är några tips på hur du hittar en bra snickare:

 • Be om rekommendationer från vänner, familj eller grannar.
 • Läs recensioner på internet.
 • Be om offerter från flera snickare.

När du jämför offerter är det viktigt att kontrollera att de innehåller samma saker. Till exempel bör alla offerter inkludera materialkostnader, arbetskostnader och eventuella resekostnader

Att definiera dina behov

När du ska anlita en snickare är det viktigt att ta sig tid att definiera dina behov. Detta är det första steget för att hitta den rätta personen för jobbet.

Utvärdera ditt bygg- eller renoveringsprojekt

Det första du behöver göra är att utvärdera ditt projekt. Vad är det du vill uppnå? Vilka begränsningar finns det?

Här är några frågor du kan ställa dig själv:

 • Vad är syftet med projektet? Vill du bygga något nytt, renovera något gammalt, eller göra en större ombyggnad?
 • Vilka är de specifika arbetsuppgifterna som behöver utföras? Vilka material behöver användas? Vilka säkerhetsåtgärder måste vidtas?
 • Vilken är din budget? Hur mycket pengar är du villig att spendera på projektet?
 • Vilka begränsningar finns det? Har du en tidsram att hålla dig till? Finns det tillgängligt utrymme för arbetet? Finns det material som är svåra eller omöjliga att få tag på?

När du har en god förståelse för ditt projekt kan du börja bestämma vilka specifika färdigheter och expertis du behöver hos snickaren.

Bestämma vilka specifika färdigheter och expertis du behöver hos snickaren

När du vet vad du vill att snickaren ska göra kan du börja bestämma vilka specifika färdigheter och expertis du behöver hos dem.

Till exempel, om du ska bygga en altan behöver du en snickare som har erfarenhet av att arbeta med trä. Du behöver också en snickare som är bekant med de lokala byggreglerna och byggnadsföreskrifterna.

Om du ska renovera ett kök behöver du en snickare som har erfarenhet av att installera köksluckor och bänkskivor. Du behöver också en snickare som kan arbeta med el och VVS.

Här är några frågor du kan ställa dig själv för att hjälpa dig att bestämma vilka specifika färdigheter och expertis du behöver hos snickaren:

 • Vilka material kommer att användas? Behöver snickaren ha erfarenhet av att arbeta med dessa material?
 • Vilka verktyg och maskiner kommer att användas? Behöver snickaren ha erfarenhet av att använda dessa verktyg och maskiner?
 • Vilka är de specifika byggreglerna och byggnadsföreskrifterna som gäller för ditt projekt? Behöver snickaren ha kunskap om dessa regler?

När du har svarat på dessa frågor kommer du att ha en bättre förståelse för vad du letar efter hos en snickare. Detta kommer att göra det lättare för dig att hitta den rätta personen för jobbet.

Tips för att definiera dina behov

Här är några tips för att hjälpa dig att definiera dina behov när du ska anlita en snickare:

 • Gör din research. Läs på om olika typer av bygg- och renoveringsprojekt. Detta kommer att hjälpa dig att förstå vad som krävs för att slutföra ditt projekt.
 • Ta kontakt med vänner, familj och grannar. Fråga om de har några rekommendationer på snickare.
 • Förbered en lista med frågor. När du pratar med snickare, ha en lista med frågor redo för att säkerställa att du får all information du behöver.

Genom att ta dig tid att definiera dina behov kommer du att vara bättre förberedd att hitta den rätta snickaren för ditt projekt.

Att hitta en kvalificerad snickare

När du har definierat dina behov är det dags att börja leta efter en kvalificerad snickare. Det finns flera sätt att hitta en bra snickare, bland annat:

Söka efter rekommendationer och referenser

Det bästa sättet att hitta en bra snickare är att fråga om rekommendationer från vänner, familj eller grannar. Om du känner någon som har anlitat en snickare för ett liknande projekt kan du fråga dem om de är nöjda med arbetet och om de skulle rekommendera snickaren till dig.

Du kan också fråga på lokala byggfirmor eller i byggbranschens nätverk. Dessa organisationer kan ha listor över kvalificerade snickare som är verksamma i ditt område.

Använda online-plattformar

Det finns flera online-plattformar som kan hjälpa dig att hitta en kvalificerad snickare. Dessa plattformar låter dig jämföra offerter från olika snickare och läsa recensioner från tidigare kunder.

Exempel på online-plattformar som du kan använda för att hitta en snickare är:

När du letar efter en snickare bör du vara uppmärksam på följande:

 • Snickarens erfarenhet och kompetens. Hur länge har snickaren arbetat inom branschen? Vilka typer av projekt har snickaren erfarenhet av?
 • Snickarens referenser. Be snickaren om att ge dig referenser från tidigare kunder. Ring eller besök dessa kunder för att få deras åsikter om snickarens arbete.
 • Snickarens pris. Jämför offerter från olika snickare för att se till att du får ett bra pris.

Genom att ta dig tid att leta efter en kvalificerad snickare kommer du att öka chanserna att ditt bygg- eller renoveringsprojekt blir en framgång.

Bedöma snickarens kompetens

När du har hittat några kvalificerade snickare är det dags att börja bedöma deras kompetens. Det finns flera saker du kan göra för att göra detta, bland annat:

Granska tidigare arbete och portföljer

Be snickaren om att visa dig bilder eller videor på tidigare arbete. Detta kommer att ge dig en uppfattning om snickarens skicklighet och kvalitet på arbetet.

Du kan också be snickaren om att ge dig referenser från tidigare kunder. Ring eller besök dessa kunder för att få deras åsikter om snickarens arbete.

Begära efter certifiering och licensiering

Vissa snickare är certifierade eller licensierade av branschorganisationer. Detta kan vara ett tecken på att snickaren har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten.

I Sverige är det inte obligatoriskt att vara certifierad eller licensierad för att arbeta som snickare. Men det kan vara en bra idé att fråga om snickaren har någon form av certifiering eller licensiering.

Här är några frågor du kan ställa snickaren för att bedöma deras kompetens:

 • Hur länge har du arbetat som snickare?
 • Vilken typ av arbete har du erfarenhet av?
 • Vad är din utbildning och certifiering?
 • Kan du visa mig några bilder eller videor på ditt tidigare arbete?
 • Kan du ge mig referenser från tidigare kunder?

Genom att ställa dessa frågor kommer du att kunna få en bättre uppfattning om snickarens kompetens och om de är rätt person för ditt projekt.

Kommunikation och förhandling

När du har hittat en kvalificerad snickare som du är nöjd med är det dags att börja kommunicera och förhandla om projektets omfattning och tidsramar, samt priser och betalningsvillkor.

Diskutera projektets omfattning och tidsramar

Det är viktigt att vara tydlig med vad du vill att snickaren ska göra. Beskriv projektets omfattning i detalj, inklusive alla specifika arbetsuppgifter som behöver utföras.

Det är också viktigt att diskutera tidsramarna för projektet. Hur lång tid kommer det att ta att slutföra arbetet? Har du en specifik deadline?

Förhandla om priser och betalningsvillkor

Be om en offert från snickaren. Jämför offerter från olika snickare för att se till att du får ett bra pris.

Det är också viktigt att diskutera betalningsvillkoren. Hur ofta kommer du att betala snickaren? Kommer du att betala en delbetalning i förväg?

Här är några tips för att kommunicera effektivt med snickaren:

 • Var tydlig och tydlig med dina förväntningar.
 • Var öppen för att diskutera och kompromissa.
 • Dokumentera all kommunikation, till exempel genom att skicka e-post eller skriva avtal.

Här är några tips för att förhandla framgångsrikt om priser och betalningsvillkor:

 • Gör din research. Ta reda på vad som är ett rimligt pris för projektet.
 • Var beredd att gå ifrån förhandlingsbordet om du inte är nöjd med resultatet.
 • Var villig att kompromissa.

Genom att kommunicera effektivt och förhandla framgångsrikt kommer du att kunna säkerställa att du får det bästa möjliga resultatet av ditt bygg- eller renoveringsprojekt.

Kontrakt och juridiska överväganden

När du har kommit överens med snickaren om projektets omfattning, tidsramar, priser och betalningsvillkor är det viktigt att skriva ett skriftligt kontrakt.

Vikten av skriftliga avtal

Ett skriftligt avtal är viktigt av flera anledningar. Det hjälper till att säkerställa att båda parter förstår och är överens om villkoren för projektet. Det kan också vara till hjälp om det uppstår tvister eller problem under projektets gång.

Ett skriftligt avtal bör innehålla följande information:

 • Projektbeskrivning
 • Tidsramar
 • Priser
 • Betalningsvillkor
 • Garanti
 • Avhjälpande av fel
 • Force majeure

Säkerställa att alla nödvändiga tillstånd och försäkringar är på plats

Om ditt projekt kräver några tillstånd eller försäkringar är det viktigt att se till att snickaren har dem på plats. Till exempel kan du behöva ett bygglov om du ska bygga en altan eller renovera ditt kök.

Du bör också kontrollera att snickaren har ansvarsförsäkring. Detta skyddar dig om snickaren orsakar skador på din egendom eller på tredje part.

Här är några tips för att skriva ett skriftligt avtal:

 • Använd en advokat eller annan professionell för att hjälpa dig att skriva ett avtal.
 • Se till att avtalet är tydligt och lätt att förstå.
 • Låt båda parter läsa igenom avtalet och signera det innan arbetet börjar.

Genom att skriva ett skriftligt avtal och se till att alla nödvändiga tillstånd och försäkringar är på plats kan du hjälpa till att skydda dig själv och ditt bygg- eller renoveringsprojekt.

Förberedelser inför samarbetet med snickaren

När du har hittat en kvalificerad snickare och kommit överens om villkoren för projektet är det dags att börja förbereda dig för samarbetet.

Skapa en tydlig plan för projektet

Det är viktigt att skapa en tydlig plan för projektet innan arbetet börjar. Detta hjälper till att säkerställa att projektet går smidigt och enligt tidtabell.

Planen bör innehålla följande information:

 • Projektbeskrivning
 • Tidsramar
 • Priser
 • Betalningsvillkor
 • Material
 • Verktyg och maskiner
 • Säkerhet

Förbereda arbetsplatsen och tillhandahålla nödvändiga material

Det är också viktigt att förbereda arbetsplatsen innan arbetet börjar. Detta hjälper till att säkerställa att snickaren kan arbeta effektivt och säkert.

Förberedelserna kan inkludera följande:

 • Rensa bort eventuellt hinder
 • Tillhandahålla tillräckligt med utrymme för snickaren att arbeta
 • Försäkra dig om att arbetsplatsen är säker
 • Tillhandahålla nödvändiga material, till exempel verktyg, maskiner och byggmaterial

Här är några tips för att förbereda dig för samarbetet med snickaren:

 • Var tydlig med dina förväntningar på projektet.
 • Var beredd att svara på frågor från snickaren.
 • Var tillgänglig för att hjälpa till under projektets gång.

Genom att göra dessa förberedelser kan du hjälpa till att säkerställa att ditt bygg- eller renoveringsprojekt blir en framgång.

Att arbeta med din snickare

När arbetet med ditt bygg- eller renoveringsprojekt har börjat är det viktigt att fortsätta kommunicera och samarbeta med snickaren. Detta hjälper till att säkerställa att projektet går smidigt och enligt plan.

Kommunikation och samarbete under projektets gång

Här är några tips för att kommunicera och samarbeta effektivt med din snickare:

 • Var öppen för kommunikation och feedback.
 • Var tydlig med dina förväntningar.
 • Var beredd att kompromissa.
 • Var tillgänglig för att svara på frågor och hjälpa till under projektets gång.

Att hantera eventuella förändringar eller utmaningar som uppstår

Det är vanligt att det uppstår förändringar eller utmaningar under ett bygg- eller renoveringsprojekt. Det är viktigt att vara öppen för att hantera dessa förändringar på ett konstruktivt sätt.

Här är några tips för att hantera förändringar eller utmaningar:

 • Var tydlig med dina förväntningar på hur förändringarna ska hanteras.
 • Var beredd att kompromissa.
 • Var villig att arbeta tillsammans med snickaren för att hitta en lösning som är tillfredsställande för alla parter.

Genom att kommunicera och samarbeta effektivt med din snickare och vara öppen för att hantera eventuella förändringar eller utmaningar som uppstår kan du hjälpa till att säkerställa att ditt bygg- eller renoveringsprojekt blir en framgång.

Här är några ytterligare tips för att arbeta med din snickare:

 • Be om regelbundna uppdateringar om projektets framsteg.
 • Inspektera arbetet regelbundet för att säkerställa att det är av god kvalitet.
 • Var villig att betala snickaren i tid för utfört arbete.

Genom att följa dessa tips kan du hjälpa till att skapa en positiv och produktiv arbetsrelation med din snickare.

Kvalitetssäkring och slutlig inspektion

När arbetet med ditt bygg- eller renoveringsprojekt är klart är det dags att utvärdera det färdiga arbetet. Detta hjälper dig att säkerställa att arbetet är av god kvalitet och att det uppfyller dina förväntningar.

Att utvärdera det färdiga arbetet

När du utvärderar det färdiga arbetet bör du titta på följande:

 • Kvaliteten på materialen och utförandet. Är arbetet gjort med kvalitetsmaterial och är det väl utfört?
 • Passformen och funktionaliteten. Fungerar arbetet som det ska och passar det in i ditt hem?
 • Säkerheten. Är arbetet säkert att använda?

Garantier och efterarbete

Många snickare erbjuder garantier på sitt arbete. En garanti kan ge dig trygghet om det uppstår problem med arbetet efter att det är klart.

Du bör också fråga snickaren om de erbjuder efterarbete. Efterarbete kan inkludera saker som att åtgärda eventuella fel eller brister som upptäcks efter att arbetet är klart.

Här är några tips för att kvalitetssäkra och slutligt inspektera ditt bygg- eller renoveringsprojekt:

 • Inspektera arbetet noggrant. Var inte rädd för att fråga snickaren om du har några frågor eller funderingar.
 • Ta bilder eller videor av arbetet. Detta kan vara till hjälp om du behöver visa upp arbetet för någon annan eller om du behöver göra en reklamation.
 • Be om en garanti på arbetet. Detta ger dig trygghet om det uppstår problem efter att arbetet är klart.

Genom att följa dessa tips kan du hjälpa till att säkerställa att ditt bygg- eller renoveringsprojekt är av god kvalitet och att du är nöjd med resultatet.

Vanliga frågor och svar om snickare

Vad är en snickare?

En snickare är en hantverkare som arbetar med trä. Snickare kan utföra ett brett spektrum av arbeten, bland annat:

 • Bygga hus, möbler och andra träkonstruktioner
 • Reparera och renovera träarbeten
 • Skapa konst och dekorativa föremål i trä

Vad är skillnaden mellan en snickare och en finsnickare?

En finsnickare är en snickare som är specialiserad på att skapa fina träarbeten, till exempel möbler, inredning och konst. Finsnickare har ofta en lång utbildning och erfarenhet och använder sig av avancerade tekniker och verktyg.

Hur hittar jag en bra snickare?

Det finns flera sätt att hitta en bra snickare. Du kan fråga vänner, familj eller grannar om de har några rekommendationer. Du kan också leta efter snickare på nätet eller i telefonkatalogen.

När du väl har hittat några kandidater är det viktigt att göra din research. Ta reda på snickarnas erfarenhet, utbildning och referenser. Du bör också be om offerter från flera snickare innan du fattar ett beslut.

Vad bör jag tänka på när jag anlitar en snickare?

Det är viktigt att vara tydlig med dina förväntningar när du anlitar en snickare. Berätta för snickaren vad du vill att de ska göra och när du vill att arbetet ska vara klart. Du bör också komma överens om ett pris och en betalningsplan.

Det är också viktigt att se till att snickaren har den nödvändiga försäkringen. Detta skyddar dig om snickaren orsakar skador på din egendom eller på tredje part.

Hur kan jag se till att jag får ett bra resultat när jag anlitar en snickare?

Det är viktigt att kommunicera effektivt med snickaren under hela projektet. Var tydlig med dina förväntningar och var beredd att svara på frågor från snickaren.

Inspektera arbetet regelbundet för att säkerställa att det är av god kvalitet. Om du upptäcker några fel eller brister, var inte rädd för att berätta för snickaren.

Om du är nöjd med arbetet, var villig att betala snickaren i tid. Detta visar att du är en pålitlig kund och att du uppskattar deras arbete.

Att ge feedback och rekommendationer

När du har arbetat med en snickare som du är nöjd med är det viktigt att ge feedback. Detta hjälper snickaren att förbättra sitt arbete och att ge en bättre service till framtida kunder.

Du kan ge feedback direkt till snickaren, antingen muntligt eller skriftligt. Du kan också dela din erfarenhet med andra genom att skriva en recension på nätet eller rekommendera snickaren till vänner och familj.

Att dela din erfarenhet med andra

När du skriver en recension på nätet är det viktigt att vara ärlig och objektiv. Berätta om dina positiva och negativa erfarenheter, och ge specifika exempel på vad du tyckte var bra eller dåligt.

Du kan också dela din erfarenhet med vänner och familj genom att berätta om ditt projekt och hur du upplevde att arbeta med snickaren. Detta kan hjälpa dem att fatta ett beslut om vem de ska anlita för sitt eget projekt.

Att ge positiv feedback och rekommendera din snickare för framtida projekt

Om du är nöjd med arbetet som snickaren har utfört är det viktigt att ge positiv feedback. Detta visar snickaren att du uppskattar deras arbete och att du är villig att rekommendera dem till andra.

Du kan ge positiv feedback direkt till snickaren, antingen muntligt eller skriftligt. Du kan också rekommendera snickaren till vänner och familj genom att berätta om ditt projekt och hur du upplevde att arbeta med snickaren.

Genom att ge feedback och rekommendationer kan du hjälpa andra att hitta en bra snickare för sina egna projekt.

Här är några tips för att ge feedback och rekommendationer:

 • Var ärlig och objektiv.
 • Ge specifika exempel.
 • Fokusera på snickarens arbete, inte på deras personlighet.
 • Var snabb med att ge feedback.

Genom att följa dessa tips kan du hjälpa snickaren att förbättra sitt arbete och ge en bättre service till framtida kunder.

×

Översikt