En komplett guide till fasadrenovering - Från förberedelse till färdigt resultat

Vad är fasadrenovering?

Fasadrenovering är en process som innebär att man renoverar eller byter ut en fastighets fasad. Fasaden är den utsida av en fastighet och är viktig för både estetiska och praktiska skäl. Den skyddar fastigheten mot väder och vind, och bidrar till att hålla den varm på vintern och sval på sommaren.

Varför är det viktigt att renovera fasaden?

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att renovera fasaden. För det första kan en fasad som är i dåligt skick vara en säkerhetsrisk. Om fasaden är skadad kan den till exempel rasa eller börja läcka. För det andra kan en fasad som är i dåligt skick minska fastighetens värde. En välrenoverad fasad däremot kan öka fastighetens värde.

Fördelar med en välrenoverad fasad

Det finns många fördelar med en välrenoverad fasad. Här är några exempel:

 • Säkerhet: En välrenoverad fasad är stark och hållbar och minskar risken för skador.
 • Värde: En välrenoverad fasad ökar fastighetens värde.
 • Estetik: En välrenoverad fasad ger fastigheten ett snyggt och modernt utseende.
 • Funktionalitet: En välrenoverad fasad skyddar fastigheten mot väder och vind och bidrar till att hålla den varm på vintern och sval på sommaren.

Fasadrenovering är en viktig investering som kan ge flera fördelar. Om du funderar på att renovera fasaden är det viktigt att göra en ordentlig planering och att välja rätt material och hantverkare.

Vad kostar fasadrenovering?

Vad kostar fasadrenovering?

Materialkostnader

Materialkostnaderna för fasadrenovering varierar beroende på vilka åtgärder som ska utföras. Här är några exempel på materialkostnader för olika åtgärder:

 • Målning: Cirka 100-200 kronor per kvadratmeter för färg och tillbehör.
 • Fönsterbyte: Cirka 10 000-20 000 kronor per fönster.
 • Tilläggsisolering: Cirka 500-1 000 kronor per kvadratmeter för material.
 • Fasadbeklädnad: Cirka 1 000-2 000 kronor per kvadratmeter för material.

Arbetskostnader

Arbetskostnaderna för fasadrenovering varierar också beroende på vilka åtgärder som ska utföras. Här är några exempel på arbetskostnader för olika åtgärder:

 • Målning: Cirka 2 000-3 000 kronor per kvadratmeter.
 • Fönsterbyte: Cirka 3 000-5 000 kronor per fönster.
 • Tilläggsisolering: Cirka 2 000-3 000 kronor per kvadratmeter.
 • Fasadbeklädnad: Cirka 3 000-4 000 kronor per kvadratmeter.

Totalkostnad

Totalkostnaden för fasadrenoveringen är summan av materialkostnaderna och arbetskostnaderna. Här är några exempel på totalkostnader för olika åtgärder:

 • Målning: Cirka 30 000-60 000 kronor.
 • Fönsterbyte: Cirka 150 000-250 000 kronor.
 • Tilläggsisolering: Cirka 300 000-600 000 kronor.
 • Fasadbeklädnad: Cirka 600 000-1 200 000 kronor.

ROT-avdrag

För att du ska kunna få ner kostnaderna för renoveringen kan du använda ROT-avdraget. Då får du 30 % på upp till 50 000 kronor (gäller för arbetskostnaden). Detta innebär att du kan få tillbaka upp till 15 000 kronor på en fasadrenovering som kostar 50 000 kronor i arbetskostnad.

Tips för att hålla nere kostnaderna

Här är några tips för att hålla nere kostnaderna för fasadrenoveringen:

 • Gör en ordentlig planering innan du börjar. Detta hjälper dig att få en överblick över vad som behöver göras och hur mycket det kommer att kosta.
 • Jämför offerter från olika företag. Det finns stor variation i priserna, så det kan vara värt att jämföra offerter från flera företag innan du bestämmer dig.
 • Lämna inte allt arbete till en enda entreprenör. Om du behöver hjälp med flera olika åtgärder kan det vara bättre att vända dig till olika företag. Detta kan ge dig en bättre kontroll över kostnaderna.
 • Köp material själv. Ibland kan det vara billigare att köpa material själv än att köpa det av entreprenören.

Kostnaden för fasadrenovering kan variera beroende på vilka åtgärder som ska utföras. Det är viktigt att göra en ordentlig planering innan du börjar och att jämföra offerter från olika företag. Genom att följa dessa tips kan du hålla nere kostnaderna för renoveringen.

 

Förberedelse inför fasadrenovering

Innan du börjar med fasadrenoveringen är det viktigt att göra en ordentlig förberedelse. Detta hjälper dig att få en överblick över vad som behöver göras och hur mycket det kommer att kosta.

Inspektion av fasaden

Det första steget är att inspektera fasaden noggrant. Detta hjälper dig att identifiera eventuella skador eller problem som behöver åtgärdas.

När du inspekterar fasaden bör du titta efter följande:

 • Sprickor och skador i fasaden
 • Fällda eller skadade takpannor
 • Läckage
 • Skadad eller rutten fasadbeklädnad
 • Föroreningar eller mögel

Om du upptäcker några skador eller problem är det viktigt att åtgärda dem innan du börjar med resten av renoveringen.

Identifiera skador och problem

När du har inspekterat fasaden är det dags att identifiera vilka skador och problem som behöver åtgärdas. Detta hjälper dig att fastställa budgeten och tidsramen för renoveringen.

När du identifierar skador och problem bör du ta hänsyn till följande:

 • Skadans omfattning
 • Skadans typ
 • Materialet som skadades

Fastställa budget och tidsram

När du vet vilka skador och problem som behöver åtgärdas är det dags att fastställa budgeten och tidsramen för renoveringen.

Budgeten bör ta hänsyn till materialkostnaderna, arbetskostnaderna och eventuella andra kostnader, till exempel tillstånd eller avgifter.

Tidsramen bör ta hänsyn till omfattningen av renoveringen och tillgängligheten av hantverkare.

Kontakta professionella eller göra det själv?

Om du inte har erfarenhet av fasadrenovering är det ofta en bra idé att kontakta professionella. Professionella hantverkare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet på ett korrekt sätt.

Om du däremot har erfarenhet av fasadrenovering och känner dig bekväm med att göra arbetet själv kan du spara pengar på att göra det själv.

Om du väljer att göra arbetet själv är det viktigt att du har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten. Du bör också läsa på om hur du utför arbetet på ett korrekt sätt.

Förberedelsen inför fasadrenovering är en viktig del av processen. Genom att göra en ordentlig förberedelse kan du få en överblick över vad som behöver göras och hur mycket det kommer att kosta. Detta hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut om du ska anlita professionella eller göra arbetet själv.

Planering av fasadrenovering

Planering av fasadrenovering

När du har gjort en ordentlig förberedelse är det dags att börja planera fasadrenoveringen. Detta hjälper dig att ta de nödvändiga besluten och säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt och säkert sätt.

Val av material

Det första steget är att välja material för fasaden. Det finns många olika material att välja mellan, till exempel puts, trä, tegel, sten eller plåt.

När du väljer material bör du ta hänsyn till följande:

 • Fasadtypen
 • Väderförhållandena
 • Ditt budget
 • Ditt personliga stil

Färgscheman och designval

När du har valt material är det dags att välja färgschema och designval. Färgschemat kan påverka fasadens utseende och känsla avsevärt.

När du väljer färgschema bör du ta hänsyn till följande:

 • Fasadtypen
 • Väderförhållandena
 • Ditt hems arkitektur
 • Ditt personliga stil

Behövs tillstånd eller bygglov för renoveringen?

I vissa fall kan det krävas tillstånd eller tillstånd för att renovera fasaden. Det är viktigt att kontrollera med din kommun eller stad innan du börjar med renoveringen.

Säkerhetsåtgärder och skyddsutrustning

Fasadrenovering kan vara farligt om det inte utförs på ett säkert sätt. Det är viktigt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och använda skyddsutrustning.

Några viktiga säkerhetsåtgärder att vidta är följande:

 • Använd säkerhetsglasögon, hörselskydd och handskar.
 • Ställ upp säkerhetsstängsel för att förhindra att personer eller djur kommer in i arbetsområdet.
 • Använd fallskydd om du arbetar på höga höjder.

Planeringen av fasadrenoveringen är en viktig del av processen. Genom att göra en ordentlig planering kan du ta de nödvändiga besluten och säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt och säkert sätt.

Val av material för fasadrenovering

Val av material för fasadrenovering

När du ska renovera fasaden är det ett av de viktigaste besluten du behöver fatta vilket material du vill använda. Det finns många olika material att välja mellan, och det finns för- och nackdelar med alla material.

Trä

Trä är ett populärt material för fasader eftersom det är vackert och hållbart. Trä är också ett naturligt material som är bra för miljön.

Fördelar med trä:

 • Vackert och naturnära utseende
 • Hållbart material
 • Naturligt material som är bra för miljön

Nackdelar med trä:

 • Kräver regelbundet underhåll
 • Kan vara känsligt för väder och vind

Tegel

Tegel är ett annat populärt material för fasader. Tegel är ett hållbart material som kan hålla i många år.

Fördelar med tegel:

 • Hållbart material
 • Tålt väder och vind
 • Kan ge ett klassiskt och elegant utseende

Nackdelar med tegel:

 • Kan vara dyrt
 • Kräver regelbundet underhåll

Puts

Puts är ett relativt billigt och lättskött material som kan ge fasaden ett modernt och stilrent utseende.

Fördelar med puts:

 • Billigt material
 • Lättskött
 • Kan ge ett modernt och stilrent utseende

Nackdelar med puts:

 • Kan vara känsligt för väder och vind
 • Kräver regelbundet underhåll

Andra material

Det finns också andra material som kan användas för fasader, till exempel sten, plåt och betong. Dessa material har sina egna för- och nackdelar.

När du ska välja material för fasadrenoveringen är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

 • Fasadtypen
 • Väderförhållandena
 • Ditt budget
 • Ditt personliga stil

Fasadtypen

Det första du behöver tänka på är vilken typ av fasad du har. Om du har en putsfasad kan du inte bara byta ut putsen mot ett annat material. Du måste också ta hänsyn till underlaget.

Väderförhållandena

Väderförhållandena i ditt område är också viktigt att ta hänsyn till. Om du bor i ett område med mycket nederbörd eller hårda vindar behöver du välja ett material som är tåligt mot dessa förhållanden.

Ditt budget

Materialvalet kan ha en stor påverkan på budgeten för fasadrenoveringen. Trä är till exempel ett dyrare material än puts.

Ditt personliga stil

Slutligen är det viktigt att välja ett material som du tycker om. Du vill ju att fasaden ska vara både funktionell och snygg.

Hållbarhet och underhållskrav

När du väljer material är det också viktigt att tänka på hållbarheten och underhållsbehovet. Vissa material håller längre än andra, och vissa kräver mer underhåll än andra.

Trä är till exempel ett hållbart material, men det kräver regelbundet underhåll för att hålla sig fint. Puts är ett billigare material än trä, men det kan vara känsligare för väder och vind.

Det är viktigt att läsa på om de olika materialen innan du fattar ett beslut.

Genomförande av fasadrenovering

När du har gjort en ordentlig planering är det dags att börja med själva renoveringen. Det är viktigt att följa de korrekta stegen för att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt och säkert sätt.

Förberedelse av arbetsplatsen

Det första steget är att förbereda arbetsplatsen. Detta innebär att du behöver spärra av området så att ingen kommer till skada. Du behöver också se till att du har tillgång till allt material och utrustning som du behöver.

Avlägsnande av befintligt material

Om du ska byta ut befintligt material behöver du först avlägsna det gamla materialet. Detta kan vara en tidskrävande process, beroende på vilket material du har.

Reparation av skador

Om det finns några skador på fasaden behöver du reparera dem innan du börjar med det nya materialet. Detta kan innebära att du behöver laga sprickor, byta ut trasiga tegelstenar eller putsa om.

Installation av nytt material

När du har avlägsnat det gamla materialet och reparerat eventuella skador är det dags att installera det nya materialet. Detta kan innebära att du putsar om fasaden, byter ut fönster eller lägger ny panel.

Applicering av färg eller ytbehandling

Om du vill måla om fasaden eller applicera en annan ytbehandling gör du det sist. Detta är en bra idé eftersom det ger det nya materialet en chans att torka ordentligt.

Säkerhetsåtgärder

Fasadrenovering kan vara farligt om det inte utförs på ett säkert sätt. Det är viktigt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, till exempel att använda säkerhetsglasögon, hörselskydd och handskar.

Tips för en lyckad fasadrenovering

Här är några tips för en lyckad fasadrenovering:

 • Gör en ordentlig planering innan du börjar.
 • Använd rätt material och utrustning.
 • Följ de korrekta stegen.
 • Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Om du inte är säker på hur du ska utföra fasadrenoveringen är det en bra idé att anlita en professionell.

Problem och utmaningar under fasadrenovering

Fasadrenovering är ett stort projekt som kan innebära en hel del utmaningar. Här är några vanliga problem som kan uppstå:

 • Sprickor i fasaden: Sprickor kan uppstå av flera anledningar, till exempel på grund av sättningar, fukt eller ålder. Sprickor kan vara allvarliga och kan leda till att fasaden blir instabil.
 • Läckage: Läckage kan uppstå om det finns skador på fasaden eller på tak och fönster. Läckage kan orsaka fuktskador som kan bli kostsamma att åtgärda.
 • Fuktskador: Fuktskador kan uppstå på grund av läckage, kondens eller andra faktorer. Fuktskador kan orsaka skador på fasaden och på insidan av huset.
 • Skadade fönster och dörrar: Fönster och dörrar är utsatta för väder och vind och kan därför behöva bytas ut eller repareras efter en tid.
 • Oväntade kostnader: Fasadrenovering kan vara dyrare än vad man först tänkt sig. Det är därför viktigt att göra en ordentlig budget innan man börjar.

Lösningsfokus för varje problem

 • Sprickor i fasaden: Sprickor kan repareras med olika metoder, beroende på hur stora de är. Små sprickor kan repareras med spackel eller kitt. Större sprickor kan behöva repareras med mer omfattande metoder, till exempel genom att byta ut delar av fasaden.
 • Läckage: Läckage kan åtgärdas genom att reparera skadorna på fasaden, tak eller fönster.
 • Fuktskador: Fuktskador kan åtgärdas genom att torka ut fukten och sedan reparera skadorna som orsakade fuktskadorna.
 • Skadade fönster och dörrar: Skadade fönster och dörrar kan repareras eller bytas ut.
 • Oväntade kostnader: Det är viktigt att göra en ordentlig budget innan man börjar med fasadrenoveringen. Om man upptäcker oväntade kostnader är det viktigt att ha en plan för hur man ska hantera dem.

Hur man undviker vanliga misstag

För att undvika vanliga misstag under fasadrenovering är det viktigt att göra en ordentlig planering och att använda rätt material och utrustning. Det är också viktigt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Här är några tips för att undvika vanliga misstag:

 • Gör en ordentlig planering: Planera noga vad du vill göra och hur du ska göra det. Detta hjälper dig att undvika att glömma något och att hålla nere kostnaderna.
 • Använd rätt material och utrustning: Använd material och utrustning som är lämpliga för det arbete du ska utföra. Detta hjälper dig att få ett bra resultat och att undvika skador.
 • Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder: Använd säkerhetsglasögon, hörselskydd och handskar för att skydda dig själv.

Om du inte är säker på hur du ska utföra fasadrenoveringen är det en bra idé att anlita en professionell.

Problem och utmaningar under fasadrenovering

Fasadrenovering är ett stort projekt som kan innebära en hel del utmaningar. Här är några vanliga problem som kan uppstå:

 • Sprickor i fasaden: Sprickor kan uppstå av flera anledningar, till exempel på grund av sättningar, fukt eller ålder. Sprickor kan vara allvarliga och kan leda till att fasaden blir instabil.
 • Läckage: Läckage kan uppstå om det finns skador på fasaden eller på tak och fönster. Läckage kan orsaka fuktskador som kan bli kostsamma att åtgärda.
 • Fuktskador: Fuktskador kan uppstå på grund av läckage, kondens eller andra faktorer. Fuktskador kan orsaka skador på fasaden och på insidan av huset.
 • Skadade fönster och dörrar: Fönster och dörrar är utsatta för väder och vind och kan därför behöva bytas ut eller repareras efter en tid.
 • Oväntade kostnader: Fasadrenovering kan vara dyrare än vad man först tänkt sig. Det är därför viktigt att göra en ordentlig budget innan man börjar.

Lösningsfokus för varje problem

 • Sprickor i fasaden: Sprickor kan repareras med olika metoder, beroende på hur stora de är. Små sprickor kan repareras med spackel eller kitt. Större sprickor kan behöva repareras med mer omfattande metoder, till exempel genom att byta ut delar av fasaden.
 • Läckage: Läckage kan åtgärdas genom att reparera skadorna på fasaden, tak eller fönster.
 • Fuktskador: Fuktskador kan åtgärdas genom att torka ut fukten och sedan reparera skadorna som orsakade fuktskadorna.
 • Skadade fönster och dörrar: Skadade fönster och dörrar kan repareras eller bytas ut.
 • Oväntade kostnader: Det är viktigt att göra en ordentlig budget innan man börjar med fasadrenoveringen. Om man upptäcker oväntade kostnader är det viktigt att ha en plan för hur man ska hantera dem.

Hur man undviker vanliga misstag

För att undvika vanliga misstag under fasadrenovering är det viktigt att göra en ordentlig planering och att använda rätt material och utrustning. Det är också viktigt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Här är några tips för att undvika vanliga misstag:

 • Gör en ordentlig planering: Planera noga vad du vill göra och hur du ska göra det. Detta hjälper dig att undvika att glömma något och att hålla nere kostnaderna.
 • Använd rätt material och utrustning: Använd material och utrustning som är lämpliga för det arbete du ska utföra. Detta hjälper dig att få ett bra resultat och att undvika skador.
 • Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder: Använd säkerhetsglasögon, hörselskydd och handskar för att skydda dig själv.

Om du inte är säker på hur du ska utföra fasadrenoveringen är det en bra idé att anlita en professionell.

Kostnad för fasadrenovering

Genomsnittlig kostnad för en fasadrenovering

Kostnaden för en fasadrenovering kan variera mycket beroende på flera faktorer, såsom materialval, omfattning av renoveringen och geografisk plats.

Enligt en undersökning från Byggstart är den genomsnittliga kostnaden för en fasadrenovering i Sverige 2023 cirka 2 000 kronor per kvadratmeter. Detta inkluderar material, arbetskostnader och eventuella tillstånd.

Faktorer som påverkar kostnaden

Här är några faktorer som påverkar kostnaden för en fasadrenovering:

 • Materialval: Materialvalet är en av de viktigaste faktorerna som påverkar kostnaden för en fasadrenovering. Trä är till exempel ett dyrare material än puts.
 • Omfattning av renoveringen: Omfattningen av renoveringen påverkar också kostnaden. En helrenovering, där allt material byts ut, är dyrare än en mindre renovering, där endast delar av fasaden renoveras.
 • Geografisk plats: Geografisk plats kan också påverka kostnaden. I storstäderna är det ofta dyrare att renovera en fasad än på landsbygden.

Sätt att spara pengar utan att kompromissa med kvaliteten

Det finns några saker du kan göra för att spara pengar på en fasadrenovering utan att kompromissa med kvaliteten:

 • Gör en ordentlig planering innan du börjar. Detta hjälper dig att identifiera alla kostnader och att undvika oväntade utgifter.
 • Anlita en kvalificerad hantverkare. En kvalificerad hantverkare kan utföra arbetet på ett professionellt sätt och garanterar att du får ett bra resultat.
 • Fråga efter offert från flera olika hantverkare. Detta hjälper dig att jämföra priser och hitta det bästa erbjudandet.
 • Välj ett material som är hållbart och kräver lite underhåll. Detta kan spara dig pengar på sikt.

Genom att följa dessa tips kan du spara pengar på din fasadrenovering utan att kompromissa med kvaliteten.

Efterarbete och underhåll av renoverad fasad

När fasadrenoveringen är klar är det viktigt att utföra efterarbete och underhåll för att förlänga fasadens livslängd.

Rengöring och rengöringsrutiner

Det är viktigt att rengöra fasaden regelbundet för att ta bort smuts, alger och mögel. Detta kan göras med olika metoder, beroende på vilket material fasaden är gjord av.

Underhållsrutiner för att förlänga fasadens livslängd

För att förlänga fasadens livslängd är det viktigt att utföra regelbundet underhåll. Detta kan innefatta följande:

 • Målning eller ytbehandling: Om fasaden är målad eller ytbehandlad är det viktigt att måla om eller ytbehandla den regelbundet, beroende på vilket material fasaden är gjord av.
 • Reparation av skador: Om det uppstår skador på fasaden är det viktigt att reparera dem så snart som möjligt.
 • Dränering: Om fasaden är utsatt för fukt är det viktigt att se till att dräneringen fungerar ordentligt.

Följa upp med eventuell ytterligare renovering eller underhåll

Det är också viktigt att följa upp med fasaden regelbundet för att se om det behövs ytterligare renovering eller underhåll. Detta kan göras genom att inspektera fasaden regelbundet.

Här är några tips för att underhålla en renoverad fasad:

 • Rengör fasaden två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten.
 • Måla om fasaden vart femte till tionde år, beroende på vilket material fasaden är gjord av.
 • Reparera eventuella skador på fasaden så snart som möjligt.
 • Se till att dräneringen fungerar ordentligt.
 • Inspektera fasaden regelbundet för att se om det behövs ytterligare renovering eller underhåll.

Genom att utföra regelbundet efterarbete och underhåll kan du förlänga fasadens livslängd och hålla den i gott skick i många år framöver.

Fasadrenovering som investering

En fasadrenovering kan vara en bra investering för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. En välskött fasad kan öka fastighetens värde, minska energikostnaderna och höja trivseln för de boende.

Hur en bra fasadrenovering kan öka fastighetens värde

En fasadrenovering kan öka fastighetens värde på flera sätt. En välskött fasad ger ett positivt intryck och kan göra fastigheten mer attraktiv för potentiella köpare eller hyresgäster. En renoverad fasad kan också öka fastighetens energivärde, vilket kan vara en viktig faktor för många köpare.

Ekonomiska fördelar med en renoverad fasad

Utöver att öka fastighetens värde kan en renoverad fasad också ge ekonomiska fördelar på andra sätt. En välskött fasad kan minska energikostnaderna genom att förbättra isoleringen och minska värmeförlusterna. En renoverad fasad kan också minska underhållskostnaderna genom att förlänga fasadens livslängd.

Fasadrenovering kan vara en bra investering för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. En välskött fasad kan öka fastighetens värde, minska energikostnaderna och höja trivseln för de boende.

Här är några tips för att maximera de ekonomiska fördelarna med en fasadrenovering:

 • Välj ett material som är hållbart och kräver lite underhåll. Detta kan spara dig pengar på sikt.
 • Anlita en kvalificerad hantverkare. En kvalificerad hantverkare kan utföra arbetet på ett professionellt sätt och garanterar att du får ett bra resultat.
 • Fråga efter offert från flera olika hantverkare. Detta hjälper dig att jämföra priser och hitta det bästa erbjudandet.

Genom att följa dessa tips kan du maximera de ekonomiska fördelarna med din fasadrenovering.

Avslutande tankar och råd för framgångsrik fasadrenovering

Fasadrenovering är ett omfattande projekt som kräver noggrann planering och förberedelse. Genom att följa dessa tips kan du öka chanserna för en lyckad renovering:

 • Gör en ordentlig planering innan du börjar. Detta hjälper dig att identifiera alla kostnader och att undvika oväntade utgifter.
 • Anlita en kvalificerad hantverkare. En kvalificerad hantverkare kan utföra arbetet på ett professionellt sätt och garanterar att du får ett bra resultat.
 • Fråga efter offert från flera olika hantverkare. Detta hjälper dig att jämföra priser och hitta det bästa erbjudandet.
 • Välj ett material som är hållbart och kräver lite underhåll. Detta kan spara dig pengar på sikt.

Här är några ytterligare råd för framgångsrik fasadrenovering:

 • Var beredd på att renoveringen kan ta tid. En fasadrenovering är inte något som kan göras över en natt.
 • Ha tålamod. Det kan ta tid att få det perfekta resultatet.
 • Njut av processen. En fasadrenovering är en bra möjlighet att ge ditt hem en ny look.

Med noggrann planering och förberedelse kan du få en fasadrenovering som håller i många år och ger dig glädje.

×

Översikt