Förnya och bevara: Din kompletta guide till framgångsrik träfasadrenovering.

Få det vackraste huset på gatan! Lär dig allt om renovering av träfasader – från planering och materialval till praktiskt genomförande och långsiktigt underhåll.

Förnya och bevara: Guide till framgångsrik fasadrenovering av trä

Träfasader pryder otaliga byggnader i Sverige, från stugor och villor till flerfamiljshus och offentliga byggnader. Trä är inte bara ett vackert och estetiskt tilltalande material, utan det är också ett hållbart och miljövänligt alternativ. Men precis som allt annat kräver träfasader underhåll och renovering för att behålla sin funktionalitet och skönhet.

Denna guide syftar till att ge dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt renovera din träfasad. Oavsett om du planerar att ta dig an arbetet själv eller anlita en professionell entreprenör, kommer du här att hitta information om allt från att utvärdera din fasads behov till att välja rätt material och tekniker.

Genom att följa de tips och råd som presenteras i denna guide kan du säkerställa att din träfasad återfår sin forna glans och ger ditt hem eller din fastighet ett vackert och välvårdat utseende.

Fördelar med träfasader:

 • Estetik: Trä ger en varm och naturlig känsla till en byggnad. Det finns en mängd olika träslag och ytbehandlingar att välja mellan, vilket gör det möjligt att skapa unika och personliga uttryck.
 • Hållbarhet: Trä är ett starkt och tåligt material som kan stå emot väder och vind i många år. Med rätt underhåll kan en träfasad hålla i generationer.
 • Miljövänlighet: Trä är en förnybar resurs och har en betydligt lägre miljöpåverkan än många andra byggnadsmaterial.

Syftet med guiden:

Denna guide har skapats för att ge dig all information du behöver för att framgångsrikt renovera din träfasad. Du kommer att hitta information om:

 • Hur du utvärderar din fasads behov
 • Vilka olika renoveringsmetoder som finns
 • Hur du väljer rätt material och verktyg
 • Hur du genomför renoveringen steg för steg
 • Hur du sköter om din fasad för att förlänga dess livslängd

Genom att läsa och använda denna guide kan du känna dig trygg med att din träfasad kommer att se vacker ut och fungera väl i många år framöver.


Att utvärdera din fasad

Det första steget i en framgångsrik fasadrenovering är att noggrant utvärdera din fasads nuvarande skick. Genom att identifiera eventuella problem och bedöma deras omfattning kan du skapa en plan för renoveringen och välja rätt material och tekniker.

Tecken på att renovering behövs:

 • Flagnande färg: Det är ett tydligt tecken på att fasaden inte längre är skyddad mot väta och vind.
 • Röta: Röta orsakas av fukt och kan leda till allvarliga skador på träet.
 • Sprickor: Sprickor i fasaden kan släppa in fukt och orsaka röta och andra problem.
 • Andra tecken: Andra tecken på att renovering kan behövas är deformerade brädor, missfärgning, och svamp.

Gör-det-själv-inspektion:

Du kan börja med att göra en egen inspektion av din fasad. Leta efter de tecken som nämns ovan och gör en notering av eventuella problem. Använd en stege för att komma åt alla delar av fasaden och var noga med att inspektera både den södervända och den norrvända sidan.

Professionell besiktning:

Om du är osäker på din egen förmåga att utvärdera fasaden eller om du misstänker att det finns dolda problem, kan du anlita en professionell besiktningsman. En besiktningsman har den kunskap och erfarenhet som krävs för att identifiera alla problem och ge dig en detaljerad rapport om fasadens skick.

Bedöma skadornas omfattning:

När du har identifierat de problem som finns på din fasad, behöver du bedöma deras omfattning. Hur stora är de sprickor eller rötskador som finns? Hur stor del av fasaden är påverkad? Att bedöma skadornas omfattning är viktigt för att kunna välja rätt renoveringsmetod och beräkna kostnaden för renoveringen.

Orsaker till skador:

Det är också bra att försöka identifiera orsaken till skadorna på din fasad. Har de orsakats av väderpåverkan, insektsangrepp eller felaktigt tidigare underhåll? Att känna till orsaken kan hjälpa dig att förhindra att liknande problem uppstår i framtiden.

Genom att noggrant utvärdera din fasad och bedöma skadornas omfattning kan du lägga en solid grund för en framgångsrik renovering.

Planera din renovering

När du har utvärderat din fasad och bestämt dig för att renovera den, är det dags att börja planera arbetet. Det finns en del saker att tänka på, bland annat:

Renoveringsmetod:

Det finns tre huvudsakliga renoveringsmetoder för träfasader:

 • Målning: Det är den enklaste och billigaste metoden, och passar bra om fasaden är i gott skick.
 • Byte av skadade delar: Om det finns sprickor eller rötskador på fasaden behöver de skadade delarna bytas ut.
 • Total fasadrenovering: Om fasaden är i mycket dåligt skick kan det vara nödvändigt att göra en total fasadrenovering.

Budgetering:

Det är viktigt att göra en budget för din fasadrenovering. Budgeten bör inkludera kostnader för material, arbetskostnader (om du anlitar en entreprenör), och oförutsedda utgifter.

Bygglov och regler:

Innan du påbörjar renoveringen bör du undersöka vad som gäller för bygglov och regler i din kommun. I vissa fall kan du behöva ansöka om bygglov för att renovera din fasad.

Att hitta rätt entreprenör:

Om du inte planerar att utföra renoveringen själv, behöver du hitta en lämplig entreprenör. Det är viktigt att du väljer en entreprenör som har erfarenhet av träfasader och goda referenser.

Tips:

 • Be om offerter från minst tre olika entreprenörer innan du bestämmer dig.
 • Läs igenom offerterna noggrant och se till att de inkluderar allt arbete och material som du behöver.
 • Kontrollera att entreprenören har en gällande försäkring.

Genom att planera din fasadrenovering noggrant kan du spara tid och pengar och få ett resultat som du blir nöjd med.

Material och verktyg

Träslag för fasader:

Det finns en mängd olika träslag som kan användas för fasader. Varje träslag har sina egna egenskaper och utseende. Vanliga träslag för fasader i Sverige är:

 • Furu: Ett prisvärt och lättillgängligt träslag som är relativt mjukt och har en ljusgul färg.
 • Gran: Ett annat prisvärt och lättillgängligt träslag som är något hårdare än furu och har en vitaktig färg.
 • Lärk: Ett mer exklusivt träslag som är mycket motståndskraftigt mot röta och insekter och har en vacker rödbrun färg.
 • Cederträ: Ett mycket motståndskraftigt träslag med en naturlig insektsresistens och en vacker gråaktig färg.

Färg, lasyr och andra ytbehandlingar:

För att skydda din träfasad och ge den önskat utseende kan du använda färg, lasyr eller andra ytbehandlingar.

 • Färg: Färg ger fasaden en heltäckande och ogenomskinlig yta. Det finns ett stort utbud av färger att välja mellan, så du kan hitta en färg som passar din smak och din fasads stil.
 • Lasyr: Lasyr ger fasaden en transparent yta som låter träets naturliga struktur synas. Lasyr finns i olika kulörer och kan ge fasaden en vacker lyster.
 • Andra ytbehandlingar: Det finns även andra ytbehandlingar som kan användas på träfasader, till exempel olja och träskyddsmedel.

Nödvändiga verktyg:

För att renovera din träfasad behöver du en del verktyg, bland annat:

 • Skrapor: För att ta bort gammal färg och lös trä.
 • Slipmaskiner: För att slipa fasaden slät.
 • Penslar: För att applicera färg, lasyr eller andra ytbehandlingar.
 • Skyddsutrustning: Det är viktigt att använda skyddsutrustning, till exempel handskar, mask och skyddsglasögon, när du renoverar din träfasad.

Tips:

 • Välj verktyg av god kvalitet så att de håller länge.
 • Hyr verktyg om du inte behöver använda dem ofta.
 • Läs igenom bruksanvisningen för alla verktyg innan du använder dem.

Genom att använda rätt material och verktyg kan du ge din träfasad ett vackert och långvarigt skydd.

Genomförandet – steg för steg

Förberedelser:

Innan du börjar renovera din träfasad är det viktigt att göra noggranna förberedelser.

 • Täckning av omgivningen: Täck marken, växter och andra objekt runt fasaden med presenningar för att skydda dem från färgspill och damm.
 • Ställningar och stegar: Se till att du har stadiga ställningar eller stegar så att du kan nå alla delar av fasaden.

Reparation av skador:

Om det finns sprickor eller rötskador på fasaden behöver du reparera dem innan du kan måla eller lasera.

 • Sprickor: Fyll i sprickor med spackel eller epoxy.
 • Rötskador: Byt ut skadat trä mot nytt.
 • Mögel och röta: Behandla mögeldrabbat eller rötskadat trä med ett lämpligt medel.

Rengöring och slipning:

För att få ett bra resultat är det viktigt att rengöra och slipa fasaden noggrant.

 • Rengöring: Tvätta fasaden med en högtryckstvätt eller en fasadtvätt.
 • Slipning: Slipa fasaden med en slipmaskin eller sandpapper för att ta bort gammal färg och jämna till ytan.

Måla/behandla ytan:

När fasaden är ren och slipad kan du börja måla eller lasera den.

 • Färg: Välj en färg som är avsedd för utomhusbruk och som passar till din fasads träslag. Applicera färgen i flera lager för att få en jämn och täckande yta.
 • Lasyr: Välj en lasyr som är avsedd för utomhusbruk och som ger önskat utseende. Applicera lasyren i flera lager för att få önskad effekt.

Sista fix och avslut:

När du har målat eller laserat fasaden kan du sätta tillbaka lister, fönsterbänkar och andra detaljer.

Tips:

 • Använd penslar och rollers av god kvalitet för att få ett bra resultat.
 • Måla eller lasera fasaden i skuggan för att undvika att färgen eller lasyren torkar för fort.
 • Följ anvisningarna på färgburken eller lasyrburken noggrant.

Genom att noggrant följa dessa steg kan du ge din träfasad ett nytt liv och ett vackert och långvarigt skydd.

Att bevara en renoverad träfasad

En väl genomförd renovering ger din träfasad ett nytt liv och ett vackert utseende. Men för att bevara fasaden och förlänga dess livslängd krävs regelbundet underhåll.

Regelbunden inspektion och mindre underhåll:

 • Inspektion: Gör en regelbunden inspektion av din fasad, till exempel en gång om året, för att identifiera eventuella problem. Leta efter sprickor, röta, flagnande färg, och tecken på fukt.
 • Mindre underhåll: Åtgärda eventuella problem du hittar så snart som möjligt. Små problem kan snabbt bli större om de inte åtgärdas.
 • Tvätt: Tvätta fasaden regelbundet med en mild tvålvattenlösning för att avlägsna smuts och föroreningar.
 • Färgbättringar: Bättra på färgen eller lasyren där det behövs.

Förebyggande åtgärder:

 • Dränering: Se till att dräneringen runt din fasad är god. Dålig dränering kan leda till fuktproblem, vilket kan orsaka röta och andra problem.
 • Vegetation: Håll vegetation borta från fasaden. Växter kan hindra fukt från att torka ut och kan leda till röta och andra problem.

Håll koll på fukt:

Fukt är en av de största fienderna till träfasader. Var uppmärksam på tecken på fuktproblem, till exempel:

 • Mörka fläckar på fasaden
 • Svamp och mögel
 • Flagnande färg
 • Röta

Om du upptäcker tecken på fuktproblem är det viktigt att åtgärda dem omedelbart. Du kan behöva:

 • Reparera eventuella skador på fasaden
 • Förbättra dräneringen
 • Installera fuktspärr
 • Behandla fasaden med ett fuktskyddsmedel

Genom att regelbundet underhålla din träfasad och vidta förebyggande åtgärder kan du förlänga dess livslängd och bevara dess skönhet i många år framöver.

Tips:

 • Anlita en professionell besiktningsman om du är osäker på hur du ska underhålla din fasad.
 • Det finns en mängd olika produkter på marknaden som kan hjälpa dig att bevara din träfasad. Fråga din färghandlare om råd.

Genom att ta väl hand om din träfasad kan du njuta av dess vackra utseende och långa livslängd i många år framöver.

Avslutning

En väl underhållen träfasad ger ditt hus ett vackert och välvårdat utseende. Den bidrar till att höja värdet på din fastighet och ger dig en ökad trivsel. Trä är ett naturligt och hållbart material som kan hålla i många år om det sköts på rätt sätt.

Genom att regelbundet underhålla din träfasad kan du förlänga dess livslängd och bevara dess skönhet. Regelbunden skötsel innebär bland annat att:

 • Inspektera fasaden regelbundet
 • Tvätta fasaden regelbundet
 • Måla eller lasera fasaden vid behov
 • Åtgärda eventuella problem omedelbart

Genom att ta väl hand om din träfasad gör du en god investering för framtiden. Du får en vacker och välvårdad fasad som höjer värdet på din fastighet och ger dig en ökad trivsel.

Tips:

 • Se till att du har rätt verktyg och material för att underhålla din fasad.
 • Anlita en professionell om du inte är säker på hur du ska göra.
 • Det finns en mängd olika produkter på marknaden som kan hjälpa dig att underhålla din träfasad. Fråga din färghandlare om råd.

Genom att ta väl hand om din träfasad kan du njuta av dess vackra utseende och långa livslängd i många år framöver.

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Översikt