Skydda din träfasad – tecken på att det är dags för renovering

Lär dig identifiera färgflagning, röta, och sprickor – viktiga tecken på att det är dags att renovera din träfasad. Få extra tips och fakta.

Materialval för en hållbar träfasad: Vilken trätyp är rätt för dig?

Träfasader är vackra och ger en varm och inbjudande känsla till ditt hus. Men trä är ett naturmaterial som påverkas av väder och vind, och med tiden kan det bli slitet och behöva renoveras. Här är några vanliga tecken på att det är dags att ge din träfasad en ansiktslyftning:

Färg och ytstruktur:

 • Färgflagning: Om färgen på din fasad börjar flagna eller blekas är det ett tecken på att den inte längre skyddar träet effektivt.
 • Krackelering: Små sprickor i färgen kan tyda på att träet undertill har börjat röta.
 • Uppruggad yta: En fasad som ser grov och uppruggad ut har förlorat sitt skyddande skikt och behöver målas om.

Fukt och röta:

 • Mörka fläckar: Mörka fläckar på fasaden kan vara tecken på mögel eller röta.
 • Svamp och alger: Svamp och alger trivs i fuktiga miljöer och kan ge fasaden en mörk och smutsig beläggning.
 • Röta: Om du ser synliga tecken på röta, som mjuka eller murkna partier, är det akut att renovera fasaden.

Sprickor och deformering:

 • Sprickor i träet: Sprickor i fasaden kan vara tecken på att träet har torkat ut eller att konstruktionen har satt sig.
 • Deformerade brädor: Om brädorna i fasaden har börjat bukta sig eller vrida sig behöver de bytas ut.
 • Sprickor i fönsterkarmar och dörrar: Sprickor runt fönster och dörrar kan vara tecken på att fasaden inte längre är tät.

Intressanta fakta om träfasader:

 • Träfasader har använts i Sverige i hundratals år.
 • Trä är ett miljövänligt material som är koldioxidneutralt.
 • Träfasader kan ge ditt hus ett unikt och personligt utseende.
 • Det finns många olika typer av trä som kan användas till fasader, till exempel furu, gran och ek.
 • Träfasader kräver regelbundet underhåll, men det är en investering som lönar sig på lång sikt.

Genom att vara uppmärksam på dessa tecken och vidta åtgärder i tid kan du förlänga livslängden på din träfasad och behålla ditt hus vackert och välvårdat.

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Översikt