Sänk dina energikostnader med en energieffektiv fasadrenovering.

Lär dig hur du kan spara pengar och värna om miljön med en energieffektiv fasadrenovering. Upptäck tilläggsisolering, nya fönster, värmepumpar och mer!

Energieffektivisera med fasadrenovering: Tilläggsisolering och andra möjligheter

En fasadrenovering kan vara ett utmärkt tillfälle att inte bara förbättra husets utseende, utan också att energieffektivisera det. Genom att tilläggsisolera fasaden och vidta andra åtgärder kan du sänka dina uppvärmningskostnader och spara pengar.

Tilläggsisolering:

 • Tilläggsisolering är en av de mest effektiva åtgärderna du kan vidta för att energieffektivisera din fasad.
 • Det finns många olika typer av isolermaterial att välja mellan, till exempel mineralull, cellulosa och glasull.
 • Välj ett isolermaterial som passar husets konstruktion och klimatet i ditt område.

Andra åtgärder:

 • Du kan också energieffektivisera din fasad genom att:
  • Byta ut gamla fönster och dörrar mot nya, energieffektiva modeller.
  • Täta otätheter i fasaden.
  • Installera en energieffektiv värmepump.
  • Växla till energieffektiv belysning.
  • Installera solceller.

Tips:

 • Anlita en fackman om du är osäker på hur du ska gå tillväga.
 • Tänk på helheten när du energieffektiviserar din fasad.
 • Se till att du får rätt ekonomiskt stöd.

Genom att energieffektivisera din fasad kan du inte bara spara pengar, utan du kan också göra en insats för miljön.

Här är några intressanta fakta om energieffektivisering av fasader:

 • En välisolerad fasad kan sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 30%.
 • Energieffektivisering av fasader är en av de mest lönsamma investeringarna du kan göra i ditt hus.
 • Det finns många olika ekonomiska stöd att få för energieffektivisering, till exempel ROT-avdraget och gröna lån.

Här är några exempel på hur du kan energieffektivisera din fasad med andra åtgärder än tilläggsisolering:

 • Byt ut gamla fönster och dörrar mot nya, energieffektiva modeller. Gamla fönster och dörrar kan släppa ut mycket värme. Genom att byta ut dem mot nya, energieffektiva modeller kan du spara mycket pengar.
 • Täta otätheter i fasaden. Otätheter i fasaden kan släppa ut varmluft och släppa in kalluft. Genom att täta otätheterna kan du förbättra husets energieffektivitet.
 • Installera en energieffektiv värmepump. En energieffektiv värmepump kan ge dig både värme och varmvatten på ett energieffektivt sätt.
 • Växla till energieffektiv belysning. Energieffektiv belysning, till exempel LED-lampor, kan spara mycket energi.
 • Installera solceller. Solceller kan ge dig el på ett miljövänligt och energieffektivt sätt.

Genom att ta dig tid att planera din fasadrenovering och vidta energieffektiva åtgärder kan du spara pengar och göra en insats för miljön.

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Översikt