Här kan du läsa hur lång tid det tar att limma fast en toalettstol. Vi ger dig också tips på hur du gör det på bästa sätt.

Hur lång tid tar det att limma fast en toalettstol?

Introduction:

Att limma fast en toalettstol är ett relativt enkelt och billigt sätt att fixa en toalettstol som har lossnat. Det är dock viktigt att följa några grundläggande steg för att få ett hållbart resultat.I denna guide kommer vi att gå igenom bakgrundsinformation om att limma toalettstolar, samt steg-för-steg-instruktioner för hur du gör det på bästa sätt.

Bakgrundsinformation

Toalettstolar är ofta tillverkade av porslin, som är ett relativt ömtåligt material. Det är därför vanligt att toalettstolar lossnar efter några år av användning.Det finns flera olika metoder för att limma fast en toalettstol. Den vanligaste metoden är att använda ett tvåkomponentslim. Detta lim är mycket starkt och vattentätt, vilket gör det idealiskt för användning i våtutrymmen.

Vilka material och verktyg som behövs

ör att limma fast en toalettstol behöver du följande material och verktyg:

Material:

 • Tvåkomponentslim
 • En pensel
 • En skruvmejsel
 • En hammare
 • En vattenpass
 • En trasa

Verktyg:

 • En skyddsmask
 • Handskar
 • En skyddsglasögon

Tvåkomponentslim

Tvåkomponentslim är den vanligaste metoden för att limma fast en toalettstol. Detta lim är mycket starkt och vattentätt, vilket gör det idealiskt för användning i våtutrymmen.

Pensel

En pensel används för att applicera limmet på toalettstolen och golvet.

Skruvmejsel

En skruvmejsel kan användas för att ta bort skruvarna som håller toalettstolen på plats.

Hammare

En hammare kan användas för att knacka lätt på toalettstolen för att trycka fast den mot golvet.

Vattenpass

Ett vattenpass används för att kontrollera att toalettstolen är jämn.

Trasa

En trasa används för att rengöra toalettstolen och golvet innan du börjar limma.

Skyddsmask, handskar och skyddsglasögon

Skyddsmask, handskar och skyddsglasögon används för att skydda dig från limmet och damm.

Tips:

 • Använd ett lim som är specifikt framtaget för att limma toalettstolar. Dessa lim är ofta starkare och mer vattentäta än andra typer av lim.
 • Låt limmet torka helt innan du använder toaletten.
 • Om toalettstolen inte sitter fast ordentligt efter att limmet har torkat kan du behöva använda skruvar för att fästa den.

Steg-för-steg guide för att limma toalettstolen

Steg 1: Rengör toalettstolen och golvet

Det är viktigt att toalettstolen och golvet är helt rena innan du börjar limma. Använd en trasa för att ta bort all smuts, fett och damm.

Steg 2: Applicera lim

Applicera ett jämnt lager lim på toalettstolens undersida och på golvet där toalettstolen ska placeras. Använd en pensel för att fördela limmet jämnt.

Steg 3: Sätt fast toalettstolen

Placera toalettstolen på golvet och se till att den är i våg. Använd en vattenpass för att kontrollera att toalettstolen är jämn.

Steg 4: Tryck fast toalettstolen

Använd en hammare för att knacka lätt på toalettstolen för att trycka fast den mot golvet.

Steg 5: Låt limmet torka

Låt limmet torka helt enligt instruktionerna på förpackningen. Detta kan ta upp till 24 timmar.

Väntetiden för torkning och härda

Tvåkomponentslim tar vanligtvis 24 timmar att torka helt. Det är viktigt att låta limmet torka helt innan du använder toaletten. Om du inte låter limmet torka helt kan det lossna och orsaka en olycka.

Säkerhetsåtgärder att tänka på

När du limmar fast en toalettstol är det viktigt att ta hänsyn till följande säkerhetsåtgärder:

 • Använd skyddsmask, handskar och skyddsglasögon för att skydda dig från limmet och damm.
 • Var försiktig så att du inte får limmet på huden eller i ögonen.
 • Om du får limmet på huden, tvätta det omedelbart med tvål och vatten.
 • Om du får limmet i ögonen, spola dem omedelbart med vatten i minst 15 minuter.

Vanliga problem och hur man löser dem

Här är några vanliga problem som kan uppstå när du limmar fast en toalettstol:

 • Toalettstolen sitter inte fast ordentligt. Om toalettstolen inte sitter fast ordentligt efter att limmet har torkat kan du behöva använda skruvar för att fästa den.
 • Limmet läcker. Om limmet läcker kan du försöka rengöra läckan med en trasa. Om läckan inte går att reparera kan du behöva köpa ett nytt lim.
 • Limmet är inte vattentätt. Om limmet inte är vattentätt kan du försöka täta det med en tätningsmassa.

Avslutande tankar och tips

Att limma fast en toalettstol är ett relativt enkelt och billigt sätt att fixa en toalettstol som har lossnat. Genom att följa dessa tips kan du få ett hållbart resultat som håller i många år.

Här är några ytterligare tips för att limma fast en toalettstol:

 • Rengör toalettstolen och golvet noggrant innan du börjar limma. Detta kommer att hjälpa limmet att fästa ordentligt.
 • Applicera ett jämnt lager lim på toalettstolen och golvet. Detta kommer att säkerställa att toalettstolen sitter fast ordentligt.
 • Låt limmet torka helt innan du använder toaletten. Detta kommer att förhindra att toalettstolen lossnar.

Om du är osäker på hur du limmar fast en toalettstol kan du alltid kontakta en professionell rörmokare.

 

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

×

Översikt