Bygga hus – En omfattande checklista

Ska du bygga hus? Då är det viktigt att du har alla bitar på plats från början. För att hjälpa dig att hålla reda på allt har vi sammanställt en omfattande checklista som täcker alla moment från tomt till inflyttningsklart hus. Detta är din guide till att göra ditt byggprojekt så smidigt och problemfritt som möjligt.

Kolla Innan du Skriver Kontrakt på Tomt: Innan du går vidare med ditt husbygge finns det flera viktiga aspekter att överväga:

 1. Får Tomten Bebyggas?
  Innan du köper en tomt, kolla detaljplanen hos kommunens stadsbyggnadskontor för att säkerställa att du kan bygga på platsen.

 2. Begränsningar i Detaljplanen?
  Se om detaljplanen sätter begränsningar kring byggarea, höjder och hustyper som kan påverka ditt val av hus och dess placering.

 3. Kontrollera Omgivningen:
  Tänk på väderstreck, utsikt och omgivningens framtidsplaner när du planerar ditt hus.

 4. Servitut och Pant:
  Undersök om det finns servitut som belastar fastigheten och om tomten är pantsatt.

 5. Ägande och Styckning:
  Kontrollera att säljaren äger tomten och om den behöver styckas av.

 6. Kostnader vid Tomtköpet:
  Ta reda på vilka andra kostnader som kan tillkomma vid tomtköpet.

 7. Vatten och Avlopp:
  Kontrollera möjligheten att ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller utforska alternativa lösningar.

Tänk Igenom Hurdant Hus du Vill Bygga: När du har en tomt är det dags att tänka på själva huset:

 1. Budget:
  Vad får bygget kosta? Sätt en övre gräns baserat på din hushållsbudget.

 2. Eget Arbete:
  Fundera på hur mycket arbete du planerar att utföra själv.

 3. Finansiering:
  Kontakta din bank för att fastställa hur mycket du kan låna.

 4. Bygglov:
  Ta reda på vilket typ av hus du får bygglov för enligt detaljplanen.

 5. Placering på Tomten:
  Planera var huset ska placeras med hänsyn till olika faktorer.

 6. Markarbeten:
  Bestäm hur mycket markarbete som behövs och överväg en geoteknisk markundersökning.

 7. Grundläggning:
  Välj lämplig grundläggningsmetod och ta hänsyn till eventuell pålning.

 8. Husmaterial och Design:
  Fundera över om du vill ha ett lösvirkeshus eller prefabricerat hus och överväg material, stil och ekologiska aspekter.

 9. Fasad och Utseende:
  Planera hur du vill att husets fasad och utseende ska vara.

 10. Inredning:
  Tänk på hur många rum du vill ha, deras storlek och utformning.

Skapa Husets Planlösning och Design: Nu är det dags att gå in i detalj:

 1. Rumsplanering:
  Planera antalet sovrum, vardagsrum, kök och eventuella specialrum som hobbyrum eller bibliotek.

 2. Badrum:
  Fundera över hur många badrum och toaletter du behöver och deras utformning.

 3. Värmesystem och Ventilation:
  Bestäm vilken typ av värmesystem och ventilation som är lämplig för ditt hus och område.

 4. Elsystem:
  Tänk på belysning, eluttag, eldstad och andra elrelaterade aspekter.

Viktiga Moment Under Husbygget: Nu när bygget är igång, se till att du har koll på följande:

 1. Entreprenörer:
  Välj entreprenörer noga och begär referenser. Utse en byggledare om du har delad entreprenad.

 2. U-värde:
  Begär en uträkning av U-värdet för hela konstruktionen.

 3. Bygglov:
  Ansök om bygglov om det behövs och utforma köket och badrummet i enlighet med det.

 4. Kontrollansvarig:
  Utse din kontrollansvarige och se till att denne samordnar och kontrollerar entreprenörerna.

 5. Köket:
  Planera köket inklusive luckor, handtag, bänkskiva, och vitvaror.

 6. Badrummet:
  Utforma badrummet med dusch, badkar, och andra detaljer.

 7. Värmesystem och Ventilation:
  Välj rätt värmesystem och ventilationslösning.

 8. Elsystem:
  Planera belysning, eluttag, och andra elektriska detaljer.

Kontrakt, Administration och Kommunikation med Kommunen: Innan du närmar dig inflyttningen, ta hand om följande:

 1. Kontrakt:
  Se till att alla kontrakt med entreprenörer är tydliga och inkluderar alla detaljer.

 2. Försäkringar:
  Skaffa nödvändiga försäkringar för bygget.

 3. Bygglovshandlingar:
  Framställ ritningar och ansök om bygglov.

 4. Bank och Finansiering:
  Välj noggrant en bank för byggnadskreditiv och förhandla om bästa möjliga villkor.

 5. Kontrollansvarig:
  Sök en certifierad kontrollansvarig hos Boverket.

 6. Besiktningar och Protokoll:
  Se till att alla besiktningar utförs och dokumenteras noggrant.

 7. Inflyttning och Slutbesiktning:
  Kontrollera att din hemförsäkring gäller på din nya adress och att slutbesiktningen utförs.

 8. Samråd med Kommunen:
  Ha slutsamråd med kommunen och få ett slutbesked.

Genom att följa denna omfattande checklista kommer du att vara väl förberedd för ditt husbygge, från början till slut. Lycka till med ditt nya hem!

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Översikt