Rädda din sjunkande altan! Få tips och råd på hur du åtgärdar lutning och förlänger altanens livslängd.

En lutande eller sjunken altan kan vara både farlig och obehaglig. Men det finns hopp! I den här guiden får du tips och råd på hur du kan identifiera problemet, åtgärda lutningen och förhindra att det händer igen.

Få bukt med lutning: Rädda en gammal altan som sjunkit

En altan som sjunker eller lutar kan vara både obehaglig och farlig. Men oroa dig inte – det finns oftast lösningar! I den här guiden får du tips och råd på hur du kan åtgärda lutning på din gamla altan och förlänga dess livslängd.

Steg 1: Identifiera problemet

Det första steget är att identifiera orsaken till att altanen lutar. De vanligaste orsakerna är:

  • Felaktig grundläggning: Om grundläggningen inte är tillräckligt stabil kan altanen börja sjunka.
  • Röta i virke: Om virket i altanens stomme har börjat ruttna kan altanen börja sjunka eller luta.
  • För lite bärkraft: Om altanen inte har tillräcklig bärkraft kan den börja sjunka under belastning.

Steg 2: Åtgärder för att åtgärda lutning

Beroende på orsaken till lutningen kan du behöva vidta olika åtgärder:

  • Förstärk grundläggningen: Om grundläggningen inte är tillräckligt stabil kan du behöva gräva ner plintar eller gjuta en betongplatta.
  • Byt ut rött virke: Om virket i altanens stomme har börjat ruttna kan du behöva byta ut det mot friskt virke.
  • Förstärk konstruktionen: Om altanen inte har tillräcklig bärkraft kan du behöva förstärka konstruktionen med balkar eller pelare.

Steg 3: Tips för att förhindra lutning i framtiden

  • Använd dimensioner på virke som är rekommenderade av Boverket.
  • Använd rostfria skruvar och beslag.
  • Se till att grundläggningen är tillräckligt stabil.
  • Gör regelbundna underhållsbesiktningar av din altan.

Slutligen:

Att åtgärda lutning på en gammal altan kan vara en utmaning, men det är oftast möjligt. Genom att ta hänsyn till orsaken till problemet och vidta rätt åtgärder kan du rädd din altan och njuta av den i många år framöver.

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Översikt