Lågenergi- och plusenergikonstruktioner:

Lågenergi- och plusenergikonstruktioner är byggnader som genererar mer energi än de förbrukar. Dessa konstruktioner är mycket energieffektiva och kan hjälpa till att minska energikostnaderna. Lågenergihus är ett samlingsnamn för alla byggnader som förbrukar synnerligen lite energi. De är inte lika energisnåla som passivhusen, men nära inpå. De energisnåla husen är marginellt mer påkostade i jämförelse med traditionella hus, men trots det väljer alltfler att satsa på den förstnämnda hustypen. De låga löpande kostnaderna, det ökade miljöintresset samt de mer strikta byggreglerna från Boverket har bidragit till den utvecklingen. Följande fyra punkter är extra viktiga vid nybyggnationer av lågenergihus:

1. Minimera värmebehovet

Det är viktigt att minimera värmebehovet i ett lågenergihus för att minska energiförbrukningen. Detta kan göras genom att använda bra isolering och ventilation.

2. Minimera elbehovet

Det är också viktigt att minimera elbehovet i ett lågenergihus. Detta kan göras genom att använda lågenergiprodukter, till exempel lågenergibelysning, energieffektiva vitvaror och eldrivna apparater.

3. Ta tillvara på solen

Solenergi är en bra källa till förnybar energi. Det är möjligt att använda solenergi för att producera el, värme och varmvatten i ett lågenergihus.

4. Håll koll på den totala energiförbrukningen

Det är viktigt att hålla koll på den totala energiförbrukningen i ett lågenergihus. Detta kan göras genom att installera en energimätare.

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Översikt