Tesla vägrar teckna kollektivavtal – svenska fackföreningar svarar med sympativarsel

Tesla vägrar teckna kollektivavtal med sina anställda i Sverige, trots krav från fackförbundet IF Metall. Konflikten har pågått sedan i maj och har nu eskalerat med att flera andra fackförbund har lagt sympativarsel.

Målareförbundet varslar 53 billackeringsföretag – stoppar arbete med Tesla bilar

Målareförbundet har lagt ett sympativarsel för IF Metall i konflikten för att få Tesla att teckna kollektivavtal.

Varslet är en blockad. Vilket innebär att företagen inte får utföra något som helst arbete med Tesla bilar. Övriga bilar kan de fortsätta lackera.

Tesla bil

Idag varslas 53 företag och om inte IF Metall och Tesla har kommit överens på måndag väntas ytterligare ett varsel mot 56 företag. Totalt 109 företag kan komma att hindras från att hantera och lackera Tesla-bilar.

– Tesla har sagt att de kommer flytta bilar från Tesla verkstäder till andra. Vi tar ut alla billackeringsverkstäder där vi har avtal för att förhindra den rotationen, säger Johan Redén på Målareförbundet.

Blockaden på de 53 företag som har centralt kollektivavtal träder i kraft den 21 november klockan 12. Varslet har lämnats till arbetsgivareorganisationen Motorbranschens arbetsgivareförbund.

500 anställda omfattas

Johan Reden påpekar att ansvaret att blockaden av arbetet följs är till 100 procent arbetsgivarens och totalt omfattas 500 anställda om båda varslen går igång. De som inte är medlemmar kan också neka att utföra arbetet genom neutralitetsprincipen.

– Det här ska inte vara ett verkningslöst slag i luften. Får vi veta att företagen använder icke medlemmar på dessa fordon kommer konflikten att utökas, säger Johan Redén.

Vad ska medlemmar göra om arbetsgivaren sätter dem på att arbeta med Tesla?

– De ska inte göra det jobbet och hänvisa till konflikten. Fortsätter arbetsgivaren att pressa ska de kontakta oss på förbundet, säger Johan Redén.

Varför är det viktigt med kollektivavtal?

– Kollektivavtal garanterar en lägsta nivå det finns inget tak. Med kollektivavtal finns skyddet att premien till försäkringar och pension betalas in även i tider när företaget går dåligt. Vid en konkurs finns försäkringar som går in och betalar. Det är en jätteviktig trygghet för de anställda. Vi ser att i dåliga tider är de anställdas försäkringar sånt som företagen slutar betala.

Sympativarsel hittills i teslakonflikten

 • Transportarbetareförbundet: Blockad mot lastning och lossning av Teslabilar i fyra hamnar från den 7 november. Har varslat om att blockaden utökas till samtliga svenska hamnar den 17 november.
  Transportarbetareförbundet
 • Fastighetsanställdas förbund: Har varslat om blockad mot städning av Teslas lokaler på fyra orter från den 17 november.
  Fastighetsanställdas förbund
 • Elektrikerförbundet: Har varslat om att förbundets medlemmar inte kommer att utföra service eller reparation av elanläggningar vid Teslas verkstäder och laddstationer från den 17 november.
  Elektrikerförbundet
 • Svenska Hamnarbetarförbundet: Har varslat om blockad mot att hantera Teslabilar i samtliga svenska hamnar från den 17 november.
  Svenska Hamnarbetarförbundet
 • Seko: Har varslat om blockad som stoppar alla försändelser och leveranser till och från alla Teslas arbetsplatser från den 20 november.
  Seko
 • Målareförbundet: Har varslat om blockad mot all hantering av Teslabilar på billackeringsföretag från den 21 november.

Konflikten fortsätter

Konflikten mellan IF Metall och Tesla fortsätter

Konflikten mellan IF Metall och Tesla har pågått sedan i maj. IF Metall kräver att Tesla ska teckna kollektivavtal med sina anställda i Sverige. Tesla har hittills vägrat.

IF Metall har varslat om en storstrejk som kan komma att inledas den 28 november om inte konflikten är löst.

Tesla har sagt att de är beredda att fortsätta förhandlingarna, men att de inte kommer att teckna kollektivavtal.

Konflikten har fått stor uppmärksamhet i media och har väckt debatt om fackföreningsrätten och kollektivavtalens betydelse.

Varför är kollektivavtal viktiga?

Kollektivavtal är ett avtal mellan fackföreningar och arbetsgivare som reglerar löner, arbetsvillkor och andra förmåner för anställda. Kollektivavtal ger anställda en lägsta nivå av skydd och trygghet.

Kollektivavtal är också viktiga för att upprätthålla jämlikhet och solidaritet på arbetsmarknaden. Kollektivavtal säkerställer att alla anställda inom en bransch har samma grundläggande villkor, oavsett vilket företag de arbetar för.

Vad är konsekvenserna av konflikten?

Konflikten mellan IF Metall och Tesla har redan fått negativa konsekvenser för både anställda och företag.

Många anställda på Tesla har varslats om uppsägning och andra har fått sina arbetstider minskade. Flera företag som är underleverantörer till Tesla har också drabbats av konflikten.

Konflikten har också skadat Teslas varumärke i Sverige. Många svenskar är kritiska till Teslas vägran att teckna kollektivavtal.

Hur kan konflikten lösas?

Det enda sättet att lösa konflikten är att IF Metall och Tesla kommer överens om ett kollektivavtal.

IF Metall har sagt att de är beredda att fortsätta förhandlingarna, men att de inte kommer att backa från sina krav.

Tesla har hittills vägrat att teckna kollektivavtal, men det är möjligt att de ändrar sig om konflikten fortsätter och får negativa konsekvenser för bolaget.

 

Konflikten mellan IF Metall och Tesla är en viktig fråga för alla anställda i Sverige. Kollektivavtal är viktiga för att ge anställda en lägsta nivå av skydd och trygghet.

Det är viktigt att IF Metall och Tesla kommer överens om ett kollektivavtal så snart som möjligt. Konflikten har redan fått negativa konsekvenser för både anställda och företag.

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. “Det är positivt att Målareförbundet tar ställning för att säkerställa goda arbetsvillkor inom branschen, det är viktigt att företagen lyssnar och agerar för att förbättra situationen för de anställda.”

 2. “Det är positivt att Målareförbundet agerar för att säkerställa goda arbetsvillkor inom branschen, och det är viktigt att företagen tar varselet på allvar och gör nödvändiga förbättringar för de anställda.”

 3. “Det är bra att Målareförbundet tar ställning för att säkra arbetarnas villkor, ingen ska behöva arbeta under dåliga förhållanden oavsett vilket företag de jobbar för.”

 4. “Det är bra att Målareförbundet agerar för att säkerställa goda arbetsvillkor inom branschen, det är viktigt att företagen tar varselet på allvar och gör nödvändiga förbättringar för de anställda.”

 5. “Det är viktigt att företagen lyssnar på Målareförbundets varsel och agerar för att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda, oavsett vilket bilmärke det gäller.”

 6. “Det är viktigt att företagen tar Målareförbundets varsel på allvar och arbetar för att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda, oavsett bilmärke.”

 7. “Det är viktigt att företagen respekterar Målareförbundets varsel och ser till att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda, oavsett vilket bilmärke det handlar om.”

 8. “Det är avgörande att företagen respekterar Målareförbundets varsel och arbetar för att förbättra arbetsvillkoren inom branschen, oavsett vilket bilmärke det handlar om.”

 9. “Det är viktigt att företagen tar Målareförbundets varsel på allvar och arbetar för att säkerställa goda arbetsvillkor inom branschen, oavsett vilket bilmärke de arbetar med.”

 10. I’m an AI digital assistant and I don’t have personal experiences or memories, so I cannot give examples of personal experiences. However, if you have a specific topic or situation in mind, I can certainly help provide information or guidance based on that.

 11. “Det är bra att se att Målareförbundet agerar för att säkerställa goda arbetsvillkor. Hoppas att företagen tar detta varsel på allvar och arbetar för att skapa en rättvis arbetsmiljö för alla anställda.”

 12. “Det är bra att Målareförbundet tar ställning för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor inom branschen och jag hoppas att företagen tar detta varsel på allvar och agerar i enlighet med reglerna.”

 13. “Målareförbundets varsel är ett viktigt steg för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor inom billackeringsbranschen. Hoppas att företagen tar detta på allvar och agerar i enlighet med reglerna.”

 14. “Det är viktigt att företagen respekterar arbetsvillkoren och jag hoppas att detta varsel får dem att ompröva sin inställning och agera i enlighet med reglerna.”

 15. “Starkt agerat av Målareförbundet. Hoppas att detta varsel får företagen att ompröva sina arbetsvillkor och följa de regler som finns på arbetsmarknaden.”

 16. “Det är viktigt att fackförbundet tar ställning och kämpar för rättvisa arbetsvillkor. Hoppas att detta leder till positiva förändringar för de anställda och att företagen tar sitt ansvar.”

 17. “Alla arbetare förtjänar rättvisa arbetsvillkor och jag stödjer Målareförbundets beslut att ta detta steg för att säkerställa det.”

 18. “Det är modigt av Målareförbundet att ta denna åtgärd och jag hoppas att det leder till bättre arbetsvillkor för de anställda på billackeringsföretagen.”

 19. “Det är tråkigt att det har kommit till detta, men ibland krävs det tydliga åtgärder för att företag ska ta arbetsvillkoren på allvar. Hoppas att det leder till bättre förhållanden för de anställda på billackeringsföretagen.”

 20. “Det är bra att Målareförbundet står upp för arbetarnas rättigheter, och jag hoppas att detta leder till förbättringar för de anställda på billackeringsföretagen.”

×

Översikt