Nationellt Register för Explosiva Varor – En Förstärkt Offensiv mot Sprängningar

Regeringen har gett flera myndigheter i uppdrag att utveckla arbetet för att förhindra tillgången till sprängämnen i civilsamhället. Detta kommer som ett svar på den ökande grova organiserade brottsligheten och sprängningarna som har skakat landet.

Under en pressträff den 9 oktober 2023 presenterade Carl-Oskar Bohlin, Minister för civilt försvar, tillsammans med Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister, och Paulina Brandberg, Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, åtgärder för att bekämpa sprängdåden.

Den grova organiserade brottsligheten har fått utrymme att växa under alltför lång tid, och skjutningar och sprängningar har blivit dess yttersta uttryck. Detta är en utveckling utan motstycke och kräver en exceptionellt allvarlig respons från regeringen.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har det skett en dramatisk ökning av sprängningar de senaste åren. Antalet anmälda brott har ökat från 50 år 2018 till över 300 år 2023. Detta är en alarmerande och oacceptabel trend som måste stoppas.

Regeringen har infört straffskärpningar för sprängningar, inklusive en ny bestämmelse som riktar sig mot våldsamma uppgörelser där sprängmedel används. Det kommer även att införas skärpta straff för grova brott som möjliggör sprängningar.

Det nationella forumet för sprängämnessäkerhet, som inkluderar myndigheter som MSB, Polismyndigheten, Tullverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Försvarsmakten, kommer att intensifiera och utveckla sitt arbete för att förhindra tillgången till sprängämnen. Detta inkluderar att föreslå åtgärder på kort och lång sikt, bedöma möjliga metoder för märkning av sprängämnen, stärka samarbetet mellan stat, kommuner och privat sektor samt stärka det internationella samarbetet.

En av de viktigaste åtgärderna är införandet av ett nationellt register för explosiva varor. Detta register kommer att ge en bättre överblick och stoppa den illegala hanteringen av sprängämnen. Det krävs dock författningsändringar för att registret ska ha önskvärd funktionalitet. Målet är att ha det nationella registret på plats senast den 1 juli.

Regeringen tar detta problem på största allvar och sätter in en förstärkt offensiv mot sprängningar. Genom att samarbeta över departement och myndigheter, och genom att införa straffskärpningar och ett nationellt register för explosiva varor, kommer regeringen att bekämpa den grova organiserade brottsligheten och göra landet tryggare för alla medborgare.

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Översikt