Experter: Ökat träbyggande är vägen till en hållbar framtid

Byggnadsexperter varnar att den traditionella byggbranschen måste ställa om. Läs varför en övergång till träbyggande är nödvändig för att möta klimatutmaningarna.

Vi måste våga bygga mer i trä”: Experter manar till omställning

Byggbranschen står inför enorma utmaningar kopplade till klimatpåverkan och resursutnyttjande. Experter ropar nu efter en radikal omställning mot ett mer hållbart byggande med trä som primärmaterial.

Argument för ökat träbyggande:

 • Klimatpositivt: Trä lagrar koldioxid och har betydligt lägre klimatpåverkan än betong och stål.
 • Hållbar resurs: Trä är en förnybar resurs i kontrast till ändliga material som betong och stål.
 • Energieffektivt: Träbyggnader kräver mindre energi i både produktion och drift.
 • Snabbt och flexibelt: Träkonstruktioner kan monteras snabbt och enkelt, vilket effektiviserar byggprocessen.
 • Estetik och välbefinnande: Trä ger en varm och inbjudande atmosfär som bidrar till trivsel och välbefinnande.

Utmaningar och hinder:

 • Regelverk och standarder: Behovet av uppdaterade regelverk och standarder för att underlätta och säkerställa träbyggande i större skala.
 • Kompetens och utbildning: Bristen på kompetens och utbildning inom träbyggande behöver åtgärdas.
 • Brandskydd: Att bemöta och övervinna eventuella farhågor kring brandskydd i träbyggnader.

Vägen framåt:

 • Samverkan och dialog: Samverkan mellan bransch, akademi och politik är avgörande för att driva på omställningen.
 • Innovation och forskning: Investeringar i innovation och forskning för att utveckla nya träbaserade material och konstruktionslösningar.
 • Uppmuntran och incitament: Stimulera marknaden genom incitament och tydliga mål för ökat träbyggande.

Expertcitat:

“Vi har inte råd att inte använda trä. Det är en klimatsmart och resurssnål lösning som vi måste våga använda i större utsträckning.” – Professor Anna-Lena Lönnqvist, Chalmers Tekniska Högskola

Exempel på framgångsrika träbyggnader:

 • Sarvsalen, Stockholms Universitet: En unik takkonstruktion i limträ som skapar en ljus och luftig atmosfär.
 • Träbroar: En rad innovativa broar i trä byggs runt om i världen, som den eleganta “Träbron” i Motala.
 • Flerbostadshus i trä: Träbyggandet når nya höjder med flerbostadshus som “Urban Rigger” i Stockholm och “Norra Tornen” i Malmö.

Genom att våga ta steget mot ett mer träbaserat byggande kan vi skapa en mer hållbar framtid för oss alla.

Vill du veta mer om träbyggande?

Kom ihåg att:

 • Träbyggande är en innovativ och framåtblickande sektor med stor potential.
 • Trä är ett hållbart, vackert och flexibelt material som lämpar sig väl för alla typer av byggnader.
 • Tillsammans kan vi driva på en omställning till ett mer hållbart och klimatpositivt byggande med trä i fokus.
Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Översikt