Fasadmålning: Så gör du det rätt

För att lyckas med fasadmålningen är det viktigt att förbereda sig ordentligt. Detta innebär att rengöra fasaden, laga eventuella skador och välja rätt färg och teknik.

Fasadmålning: Allt du behöver veta

Vad är fasadmålning, varför är det viktigt och hur ofta bör man göra det?

Fasadmålning är en process som innebär att man målar om en husfasad. Det är ett viktigt underhållsarbete som kan bidra till att skydda fasaden från väder och vind, samt ge huset ett nytt utseende.

Varför är det viktigt att måla fasaden?

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att måla fasaden. För det första kan det bidra till att skydda fasaden från väder och vind. Fasaden utsätts för stora påfrestningar från solens UV-strålning, regn, snö och vind. Målning kan hjälpa till att skydda fasaden från dessa faktorer och förlänga dess livslängd.

För det andra kan fasadmålning ge huset ett nytt utseende. En välmålad fasad kan göra att huset ser fräscht och välskött ut.

Hur ofta bör man måla fasaden?

Utifrån fasadens material

Fasadernas material påverkar hur ofta de behöver målas. Träfasader är generellt sett känsligare för väder och vind än andra material, så de behöver målas oftare. Träfasader bör målas vart 5-10 år, beroende på väderförhållandena och hur fasaden används.

Putsfasader är mer hållbara än träfasader och behöver inte målas lika ofta. Putsfasader bör målas vart 10-20 år, beroende på väderförhållandena.

Tegelfasader är mycket hållbara och behöver inte målas lika ofta som trä- eller putsfasader. Tegelfasader bör målas vart 20-30 år, beroende på väderförhållandena.

Utifrån väderförhållandena

Fasader som är utsatta för hårda väderförhållanden, till exempel i kustområden, behöver målas oftare än fasader som är skyddade från väder och vind. I kustområden bör man måla fasaden vart 3-5 år.

Utifrån hur fasaden används

Fasader som är mycket använda, till exempel fasader som är utsatta för mycket trafik, behöver målas oftare än fasader som inte används lika mycket. Fasader som är mycket använda bör målas vart 5-7 år.

Utifrån fasadens skick

Om fasaden är i dåligt skick, till exempel om den är sprucken eller flagig, bör man måla den så snart som möjligt. En dåligt skickig fasad är mer utsatt för väder och vind och kan skadas ytterligare om den inte målas.

Olika typer av fasadfärg

Hållbarhet och målningstillfällen

 • Akrylfärg har en hållbarhet på 5-10 år. Om fasaden är utsatt för hårda väderförhållanden kan det vara nödvändigt att måla oftare.
 • Alkydfärg har en hållbarhet på 10-15 år. Alkydfärg är ett bra val för fasader som är utsatta för hårda väderförhållanden.
 • Linoljefärg har en hållbarhet på 10-15 år. Linoljefärg är ett bra val för träfasader.
 • Lasyrfärg har en hållbarhet på 5-10 år. Lasyrfärg är ett bra val för fasader som man vill bevara träets ådring.
 • Slamfärg har en hållbarhet på 10-15 år. Slamfärg är ett bra val för fasader som är utsatta för hårda väderförhållanden.
 • Latexfärg har en hållbarhet på 5-10 år. Latexfärg är ett bra val för putsfasader.

Vilken typ av fasadfärg som är bäst för din fasad beror på flera faktorer, bland annat fasadens material, väderförhållandena i området och hur fasaden används.

Exempel:

 • En träfasad i ett kustområde bör målas med alkydfärg vart 5-7 år.
 • En putsfasad i ett inlandsklimat bör målas med latexfärg vart 10-15 år.

Tips för att förlänga hållbarheten på fasadfärgen:

 • Säkerställ att fasaden är ren och torr innan du börjar måla.
 • Applicera två lager färg för bästa resultat.
 • Använd en bra kvalitetsfärg.
 • Underhåll fasaden regelbundet.

Fasadmålningens olika steg

Fasadmålning är ett viktigt underhållsarbete som kan bidra till att skydda fasaden från väder och vind, samt ge huset ett nytt utseende. För att lyckas med fasadmålningen är det viktigt att följa de olika stegen noggrant.

Förberedelse

Förberedelserna är det viktigaste steget i fasadmålningen. En väl förberedd fasad ger ett bättre slutresultat och gör att färgen håller längre.

Steg 1: Rengör fasaden

Rengöring är det viktigaste steget i fasadmålningen. En smutsig fasad ger ett sämre slutresultat och gör att färgen inte fäster ordentligt.

Rengöring med högtryckstvätt

Högtryckstvätt är det effektivaste sättet att rengöra en fasad. Använd en högtryckstvätt med en vattenstråle på medeltryck. Börja med att rengöra de nedre delarna av fasaden och arbeta dig uppåt. Var försiktig så att du inte skadar fasaden.

Rengöring med borste

Om fasaden inte är så smutsig kan du rengöra den med en borste. Använd en borste med hårda borst. Börja med att rengöra de nedre delarna av fasaden och arbeta dig uppåt. Var försiktig så att du inte skadar fasaden.

Rengöring av sprickor och hål

Om det finns sprickor eller hål i fasaden måste du rengöra dem innan du börjar måla. Använd en borste eller en högtryckstvätt för att rengöra sprickorna och hålen.

Tips för rengöring av fasaden:

 • Använd skyddsutrustning, till exempel handskar och skyddsglasögon.
 • Börja med att rengöra de nedre delarna av fasaden och arbeta dig uppåt.
 • Var försiktig så att du inte skadar fasaden.
 • Om du är osäker på hur du ska rengöra fasaden är det alltid bäst att anlita en professionell målare.

Steg 2: Reparation

Om det finns några sprickor eller hål i fasaden behöver du laga dem innan du börjar måla. Sprickor och hål kan orsakas av olika faktorer, till exempel frostsprängning eller mekanisk skada.

För att laga sprickor och hål kan du använda en reparationsprodukt som är anpassad för din fasads material. Det finns olika typer av reparationsprodukter tillgängliga, till exempel spackel, utefog, lim och tätningsmedel.

Steg 3: Grundmåla

Grundmålning ger ett bra underlag för toppfärgen och hjälper till att förhindra att fukt tränger in i fasaden. Grundmåla med en produkt som är anpassad för din fasads material.

Toppfärg

Toppfärgen ger fasaden dess slutliga utseende och skydd. Välj en färg som är anpassad för din fasads material och väderförhållanden.

Steg 1: Applicera ett lager toppfärg

Applicera ett första lager toppfärg. Låt färgen torka helt innan du fortsätter.

Steg 2: Applicera ett andra lager toppfärg

Applicera ett andra lager toppfärg. Detta ger ett jämnare och mer hållbart resultat.

 

Tips för en lyckad fasadmålning

För att lyckas med fasadmålningen är det viktigt att följa några enkla tips. I den här artikeln går vi igenom tre av de viktigaste tipsen:

1. Välj rätt färg

Färgen är en viktig del av fasadens utseende. Du bör välja en färg som du gillar och som passar till din husstil. Det är också viktigt att välja en färg som är lämplig för det fasadmaterial du har.

För tegelfasader är det till exempel lämpligt att använda en silikatfärg. Silikatfärg är en vattenbaserad färg som är andningsbar och därför bra för tegel. För putsfasader kan du använda en akrylfärg eller en silikonfärg. Akrylfärg är en vattenbaserad färg som är hållbar och lätt att rengöra. Silikonfärg är en vattenavvisande färg som är bra för fasader som utsätts för mycket fukt.

2. Använd rätt verktyg

För att få ett bra resultat är det viktigt att använda rätt verktyg. För fasadmålning är det vanligaste verktyget en roller. Rollern gör det enkelt att måla stora ytor snabbt och effektivt. För att komma åt svåråtkomliga ställen kan du använda en pensel.

Om du har en stor fasad kan det vara en bra idé att hyra en sprutmaskin. Sprutmaskiner är snabba och effektiva, men de kan vara svåra att använda på egen hand.

3. Välj rätt väder

Vädret är också viktigt att ta hänsyn till när du ska måla fasaden. Det är bäst att måla när det är soligt och varmt, men inte för varmt. Temperaturen bör vara minst 10 grader Celsius. Det är också viktigt att det inte ska regna de närmaste timmarna efter att du har målat.

 

Genom att följa dessa tips kan du öka chanserna för att lyckas med din fasadmålning. Med lite planering och förberedelser kan du få en snygg och hållbar fasad som håller i många år.

Olika tekniker av fasadmålning

Det finns olika tekniker för att måla fasader. Den vanligaste tekniken är att använda en pensel eller en roller. Det finns dock även andra tekniker, till exempel att använda en spruta.

Pensling

Pensling är den traditionella tekniken för att måla fasader. Pensling ger ett bra resultat, men det är tidskrävande och kräver lite träning. För att få ett bra resultat med pensling är det viktigt att använda en bra pensel med mjuka borst. Pensla i ett jämnt och kontrollerat drag. Börja alltid måla i topp och arbeta dig nedåt.

Rollning

Rollning är en snabbare och enklare teknik än pensling. Rollning ger ett bra resultat, men det kan vara svårt att få ett jämnt resultat i hörn och kanter. För att få ett bra resultat med rollning är det viktigt att använda en bra roller med rätt storlek. Rolla i ett jämnt och kontrollerat drag. Börja alltid måla i topp och arbeta dig nedåt.

Sprutmålning

Sprutmålning är den snabbaste och enklaste tekniken för att måla fasader. Sprutmålning ger ett jämnt resultat, men det kan vara svårt att kontrollera mängden färg som appliceras. För att få ett bra resultat med sprutmålning är det viktigt att använda en bra spruta och rätt typ av färg. Spruta i ett jämnt och kontrollerat drag. Börja alltid måla i topp och arbeta dig nedåt.

Vilken teknik som är bäst beror på flera faktorer, bland annat fasadens storlek och utformning, samt hur mycket tid och pengar man vill lägga på fasadmålningen.

Här är några tips för att välja rätt teknik för din fasadmålning:

 • För små fasader är pensling eller rollning ofta ett bra alternativ.
 • För stora fasader kan sprutmålning vara ett effektivt sätt att spara tid.
 • Om fasaden har många hörn och kanter kan det vara svårt att få ett bra resultat med sprutmålning.
 • Om du vill ha ett riktigt jämnt resultat kan det vara värt att anlita en professionell målare.

Fasadmålning: En sammanfattning

Fasadmålning är en viktig del av underhållet av ett hus. Genom att måla fasaden regelbundet kan du förlänga dess livslängd och ge den ett vackert utseende.

I den här artikeln har vi gått igenom allt du behöver veta om fasadmålning, från förberedelser till avslut. Vi har bland annat diskuterat följande:

 • Varför är det viktigt att måla fasaden?
 • Hur ofta bör man måla fasaden?
 • Vilka steg ingår i fasadmålning?
 • Vilka tips finns det för att lyckas med fasadmålningen?

Fasadmålning är en viktig del av underhållet av ett hus. Genom att måla fasaden regelbundet kan du förlänga dess livslängd och ge den ett vackert utseende.

För att lyckas med fasadmålningen är det viktigt att följa några enkla tips:

 • Välj rätt färg för fasadmaterial och husstil.
 • Använd rätt verktyg för att få ett jämnt och professionellt resultat.
 • Måla i rätt väder för att undvika att färgen fläckar eller flagnar.

Med lite planering och förberedelser kan du få en snygg och hållbar fasad som håller i många år.

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Översikt