Hur underhåller och renoverar du din skorsten effektivt och säkert

Skorstenen är ett viktigt inslag i ett hem, eftersom den för bort rök och föroreningar från eldstäder och andra värmekällor. Genom att regelbundet underhålla och renovera skorstenen kan du säkerställa att den fungerar som den ska och att ditt hem är säkert.

Sätt upp rökgasanalysator

En rökgasanalysator är ett verktyg som används för att testa dragsystemet i skorstenen. En väldragen skorsten kommer att föra bort rök och föroreningar effektivt, vilket minskar risken för brand och hälsoproblem.

Kontrollera skorstenens utseende

Det är viktigt att regelbundet kontrollera skorstenens utseende för att upptäcka eventuella skador. Inspektera skorstenen både inifrån och utifrån för att leta efter tecken på rost, fukt eller andra skador.

Städa skorstenen

Skorstenen kan bli igentäppt av sot, aska och andra föroreningar. Detta kan leda till dålig drag, brandrisk och andra problem. Städa skorstenen minst en gång om året för att hålla den i gott skick.

Skilja mellan reparation och utbyte

Om skorstenen är skadad kan den repareras eller bytas ut. Reparation är oftast ett billigare alternativ, men det kan inte alltid åtgärda allvarliga skador. Om skorstenen är i dåligt skick kan det vara bättre att byta ut den.

Kontrollera dina försäkringar

Skorstenar är ofta inte täckta av försäkringar. Om skorstenen skadas kan du behöva betala för reparationerna själv. Kontrollera dina försäkringar för att se om de täcker skorstenar.

Följ lokala lagar och bestämmelser

Många städer och kommuner har lagar och bestämmelser som reglerar skorstenar. Kontrollera dessa lagar och bestämmelser innan du utför några åtgärder på skorstenen.

Frågor och svar

Vad kostar det att byta ut en skorsten?

Kostnaden för att byta ut en skorsten beror på storleken, materialet och komplexiteten. En grov uppskattning är att det kostar mellan 12 000 och 20 000 kronor.

Hur ofta ska skorstenen städas?

Experter rekommenderar att skorstenen städas minst en gång om året eller vid den första tecken på lukt eller rök.

Sammanfattning

Genom att regelbundet underhålla och renovera skorstenen kan du säkerställa att den fungerar som den ska och att ditt hem är säkert.

Läs också om
Sprid glädje och dela på sociala medier

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Översikt